Plánování docházky a workflow

15. 10. 2012

Plánování základ

Moduly plánování jsou určeny pro možnost plánování stavů, které nějakým způsobem souvisejí s docházkou, a pro jejich zpětné promítnutí do vlastního zpracování docházky v okamžiku, kdy plán přechází ve skutečnost.

Možnosti plánování

Plánovat lze následující položky:

 • Směny o Individuální rozsah směn (čas začátku a konce)
  • Přesčasy (čas uznaný před std. začátkem a po std. konci směny)
 • Konta o Na úrovni celé směny nebo půlsměn
  • Se zadaným časovým rozsahem (ve směně i mimo směnu)
 • Pozice na směnách o Jen na celé směny
 • Nákladová střediska o Na úrovni celých směn
  • Se zadaným časovým rozsahem
  • Na úrovni celkového denního počtu hodin

Podpora při dodržování zásad zákoníku práce

Při plánování nerovnoměrně rozvržené pracovní doby Vás systém bude upozorňovat na překročení zákonem daných bezpečnostních přestávek mezi směnami a v týdnu. V tomto modulu lze plánovat i pohotovost (včetně časových údajů začátku a konce viz. paragraf 96)

Graficky přehledné prostředí

Grafické prostředí nabízí uživateli komfortní přehled plánovaných směn a nepřítomností. K jednomu dni tak lze zobrazit plánovanou směnu,plánovaný typ nepřítomnosti ( dovolená, nemoc, lékař ...) a současně zařazení zaměstnance na pracovní pozici ( vedoucí směny, vrchní sestra ...)

Modul pro schvalování požadavků (WORKFLOW)

Správa požadavků (workflow) je úloha sloužící ke změnám plánovaných položek, která obsahuje nástroje zvyšující produktivitu celého procesu, počínaje souhrnnými přehledy i zpracováním požadavků, přes možnosti otevírání a změn požadavků až po automatické e-mailové zprávy o změnách stavu směrem k vedoucím i samotným pracovníkům, jejichž docházka se plánuje.

Emailová notifikace

Informace o požadavku zaměstnance se automaticky přeposílá vedoucímu pracovníkovi v emailovém hlášení:

Plánování nákladových středisek

rozdělení nákladovosti práce na více středisek s následnou podporou rozdělení při exportu do mzdového systému.