Samoobslužný kiosek

25. 08. 2014

Samoobslužný kiosek rozšiřuje docházkové systémy a přístupové systémy řízené aplikací PowerKey o další dimenzi komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Umožní pracovníkům interaktivní přístup k mnoha informacím, které jim nyní předávají nebo do systému zadávají jejich nadřízení, mistři nebo personalisté. Tím se tok informací nejen velmi zrychlí a zpřesní, ale řešení zároveň ušetří mnoho pracovního času na obou stranách.

Kiosek v sobě zahrnuje více na sobě nezávislých modulů, které ošetřují různé oblasti systému, vždy však pod jedinou společnou autorizací pracovníka (ať už kartou, čipem nebo biometrickým údajem). Protože se, jako u celé aplikace PowerKey, jedná o modulární řešení, je možné jednotlivé moduly kombinovat přesně podle potřeby zákazníka, případně i systém rozšířit o části vytvořené přímo na míru.

Základní vlastnosti samoobslužného kiosku

 • zobrazení obrázku (loga) nebo intranetové stránky v klidovém (nepřihlášeném) stavu, po přihlášení lze zobrazit jiný obrázek nebo stránku
 • přihlášení pomocí RFID karty/Dallas čipu nebo přes biometrický snímač otisků prstů (lze použít i kombinaci čtečky karet/čipů a biometrického snímače)
 • zobrazení jména, osobního čísla a fotografie přihlášeného pracovníka
 • automatické odhlášení po určité době nečinnosti (dobu lze nastavit)
 • možnost otevírání určitých modulů i bez přihlášení (např. prohlížení jídelníčku ve stravovacím modulu)

Náhled nad docházkovým systémem

 • zobrazení aktuálních dat i celé historie
 • souhrnné zobrazení až deseti nejdůležitějších hodnot na jednom místě (např. zůstatku dovolené, stavu hodin v bance přesčasů a kreditu pro objednávání stravy)
 • rychlé přehledové zobrazení celého měsíce ve formě kalendáře, zahrnuje denní odpracované hodiny, nepřítomnosti i chyby v evidenci (chybějící záznamy apod.)
 • detailní zobrazení docházky na denní bázi, zahrnuje veškeré registrace příchodů a odchodů (zaznamenané i vedoucím doplněné), spočítané hodiny včetně docházkových příplatků i další evidované údaje (např. nároky na stravenku, stravné, přiznané prémie apod.)
 • sumární zobrazení na měsíční úrovni, za zvolený měsíc zobrazuje součet všech docházkových složek tak, jak by měly být podkladem pro výpočet mezd
 • roční přehled vybraných docházkových kont, především čerpání dovolených, „sick days“ apod., (k dispozici je nejen roční nárok, čerpání a zůstatek, ale i přehledné zobrazení čerpání v jednotlivých měsících roku)
 • náhled do banky přesčasových hodin se zobrazením aktuální možnosti čerpání i platnosti naspořených hodin

 

Plánování docházky samoobslužným kioskem

 • rychlé přehledové zobrazení všech plánovaných událostí ve formě měsíčního kalendáře
 • zobrazení stavu „workflow“ u událostí, které musejí projít schválením nadřízeného
 • zobrazení detailu kterékoliv plánované události
 • plánování krátkodobých událostí (návštěv lékaře) se zadáním počátečního a koncového času
 • plánování půldenních, celodenních i vícedenních událostí, i stavy trvající více jak jeden pracovní týden lze zadat v jednom kroku
 • v závislosti na nastaveném „workflow“ je možnost naplánované události i rušit nebo zadávat žádosti na jejich zrušení
 • u vybraných kont zobrazení a kontrola zůstatku ihned v průběhu plánování, kromě zůstatku se zobrazuje i celkový nárok a počet dní (příp. hodin), které je ještě nutné do konce roku naplánovat
 • u schvalovaných požadavků možnost zapsání textové zprávy nadřízenému i zobrazení jeho případné odpovědi (kiosek má implementovanou vlastní dotykovou klávesnici)

 

Objednávání stravy přes samoobslužný kiosek

 • objednávání stravy na libovolný počet dní dopředu (pokud je zadaný jídelníček) s možností storna před uzavřením objednávek
 • objednávání i více jídel na jeden den
 • zobrazení a kontrola stavu účtu, případně kreditu
 • možnost vrácení objednaných jídel na burzu i objednávání z burzy
 • v případě ručního výdeje stravy lze kiosek doplnit o termotiskárnu pro tisk lístků k odběru