Správa akcí v systému PowerKey

31. 10. 2014

Modul Správa akcí v systému PowerKey umožnuje evidenci pravidelně se opakujících akcí, jako jsou např. zdravotní prohlídky, školení zaměstnanců, výdej OOP apod. V níže uvedeném popisu modulu se dočtete spoustu výhod, které Vám tento modul nabízí a jakým způsobem Vám může ulehčit práci.

Snížení administrativní zátěže

  • Evidence využívá mnoho údajů již obsažených v docházkovém systému, odpadá tedy nutnost dvojího zadávání nebo přenášení údajů mezi systémy.
  • Modul správy akcí dokáže mnoho údajů doplnit sám na základě předdefinovaných vazeb, povinnost absolvování konkrétních akcí je možné zadávat nejen ke konkrétním pracovníkům, ale především k pracovní pozici. Přiřazením pozice k pracovníkovi systém všechny povinnosti zaeviduje zcela automaticky.
  • Modul nabízí takové možnosti zobrazení a filtrace, aby bylo možné veškeré povinnosti nalézt s co nejmenším počtem nutných úkonů.

Snížení rizika postihů za nesplněné povinnosti zaměstnavatele

  • Modul výrazně upozorňuje na nesplněné povinnosti a to i se zvoleným předstihem.
  • Modul usnadňuje reportování splnění povinných akcí jednotlivých pracovníků v jednotlivých oblastech tak, aby je bylo možné při kontrole nebo auditu snadno prokázat.

Snížení nákladů na školení a další vzdělávání

  • Modul umožňuje plánovat akce ve formě kurzů či školení tak, aby byla optimálně využívána kapacita školících místností, externích lektorů apod.
  • Kurzy je možné řízeně obsazovat tak, aby je absolvovali pracovníci, kterým se nejvíce blíží expirace platných zkoušek, certifikátů apod. a nedocházelo ke zbytečnému zkracování zákonem nebo jinými předpisy stanovených intervalů.
  • K proběhlým akcím lze doplňovat hodnocení zaměstnanci i vedoucími pracovníky, na základě takto získaných informací je možné optimalizovat výběr lektorů, dodavatelů služeb apod.

Zvýšení produktivity výroby

  • Mezi akce evidované v modulu lze zařadit i zapracovanost zaměstnanců pro konkrétní úkony ve výrobě, pro práci na konkrétních linkách, projektech apod. a to včetně úrovně. Tím lze omezit stav, kdy práci vykonávají pracovníci, kteří pro ni nemají optimální kvalifikaci, přestože jiní ji mají.
  • Při zapojení modulu správy akcí do výroby lze opět s výhodou použít všechny možnosti plánování a sledování zapracování nebo zaškolení a dosáhnout tak rychlejšího růstu kvalifikace zaměstnanců.