Stravovací systém PowerKey a EET

27. 09. 2016

Vážení uživatelé,

protože se od 1.12.2016 začíná ve stravovacích zařízeních uplatňovat zákon č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb, rádi bychom vás seznámili s dopady tohoto zákona na provoz stravovacího systému PowerKey, který podle naší evidence využíváte. Výše uvedený zákon obsahuje množství výjimek, které velkou část našich uživatelů z povinnosti evidování tržeb vyjmou. Nicméně je potřeba pečlivě analyzovat, k jakým platbám a mezi jakými subjekty v každém konkrétním případě dochází a podle toho se rozhodnout.

Všechny varianty, které mají na EET ve spojení s naším systémem vliv, jsme se pokusili shrnout v tabulce, která je k dispozici na stránkách technické podpory (případně vám ji pracovníci technické podpory zašlou emailem). Prosím projděte si ji a pokuste se zařadit svoji firmu. Finální rozhodnutí, zda tržby ve vaší jídelně či kantýně evidovat, vám samozřejmě nemůžeme dát my. V případě pochybností doporučujeme zažádat vašeho správce daně o závazné posouzení, což je možné za poplatek 1000,- Kč již od 1. září. Pokud se na vás povinnost evidence všech nebo třeba jen určitých tržeb vztahuje, doporučujeme si co nejdříve zajistit všechny náležitosti (zažádání o přidělení autentizačních údajů, zaevidování provozoven, zažádání a vyzvednutí certifikátů atd.).

Potřebná aktualizace aplikaci PowerKey bude připravena do 1. listopadu, kdy začíná testovací provoz. Pokud máte platnou smlouvu o technické podpoře, získáte ji bez dalších poplatků v rámci této smlouvy. Instalace ani úpravy nastavení nebudou nijak náročné, přesto doporučujeme nenechávat testování ža na poslední chvíli.

V případě jakýchkoliv dotazů Vám pracovníci naší technické podpory rádi poradí.