Vydání nové revize PowerKey 3.00.0162

15. 01. 2015

Vážení,

Na stránkách technické podpory je připravena ke stažení revize 162.

VSTUP NA STRÁNKY TECHNICKÉ PODPORY

Uživatelské jméno a heslo naleznete v příloze smlouvy o technické podpoře.

Dále je uveden přehled nejdůležitějších změn:

1. Personální a administrativní správa:

 • Opravena funkce načítání otisků prstů
 • Přidána podpora čtení 40b EM karet pro jednotku DT3000
 • Přidána podpora MIFARE DESFire pro jednotky P530 a P232C
 • Přidána podpora čtení 7bytového kódu z GACC personifikačních jednotek
 • Opravena funkce čtení karet pro jednotku EM4100
 • Přidána volba stavu osobního přihlašování pro nově zakládané osoby (vždy aktivováno nebo neaktivováno)
 • Oprava funkce potisku karet (tisk Infopolí a zaměstnavatele)
 • Doplnění potisku karet o čárový kód CODE128

2. Docházkové rozpisy a reporty docházky:

 • Upravena šířka sloupců pro zobrazení datumů
 • Oprava špatného zkracování názvu pracovního plánu v záhlaví
 • Opravena chyba funkce korekce přesčasů
 • Opraven chybný měsíční stav docházky po provedení hromadného schválení dnů v daném měsíci
 • Opravena chyba při registraci konta, které nebylo v plánu (v kombinaci s aktivním modulem plánování docházky)
 • Přidána funkce přepočtu měsíce po kliknutí do sloupce Chy v rychlém přehledu (obdoba funkce Přepočítej den)

3. Nastavení a výpočet docházky:

 • Upravena funkce kontroly odpočinku v rámci 7 resp. 14 dní. Nepřetržitý odpočinek se může skládat z vícero 24
 • hodinových přestávek
 • Upraven posun okrajů při nastaveném zaokrouhlení plánovaného konta
 • Opravena chyba vykazování neschváleného plánovaného konta v postupu výpočtu
 • Přidány nové funkce a nastavení banky přesčasů ***:
 • Možnost aplikace limitu hodin pouze na skupinu přesčasových příplatků
 • Možnost definovat různou platnost kont, která vstupují do banky
 • Možnost individuální změny nejpozdějšího čerpání u každého konta zvlášť

4. Přístupový systém:

 • Přidána možnost exportu poznámek v nové knize návštěv
 • Do knihy návštěv byla přidána podpora OCR jednotek pro čtení osobních údajů

5. Stravovací systém:

 • Přidány sestavy se součty počtů u jmenných seznamů v modulu Kuchyně
 • Do střediskového exportu stravy byla přidána možnost součtu za skupinu zboží

6. Správa akcí:

 • Opravena chyba 0x80040E14 při práci s akcemi

7. Plánování docházky:

 • Přidána podpora exportu plánu do OpenOffice®
 • Byla opravena procedura hlášení požadavků zaměstnanci
 • Bylo přidáno přímé schválení a zamítnutí požadavku pomocí odkazu v emailovém hlášení. Tato funkce je dostupná pouze v kombinaci s aktivním webovým rozhraním verze 2.0
 • Odstraněna chyba dědění příznaku vedoucího na pod-střediska

8. Univerzální export:

 • Byla opravena chyba v nastavení Univerzálního exportu
 • Byla opravena procedura generování tabulky pro skupiny kategorií strávníků

9. Aktivní webové rozhraní

 • Byla opravena chyba ve službě PwkWebSupport, která byla příčinou jejího zastavení a pádu.

10. Informační kiosek

Jedná se o nové samostatné rozhraní koncipované pro provoz a ovládání pomocí dotykových obrazovek, které umožňuje zaměstnancům:

 • Náhled na stav docházky
 • Správa požadavků na nepřítomnost (dovolená, služební cesta, lékař atp.)
 • Objednávat stravu

Přehled docházky:

 • Zobrazení stavu docházky na denní úrovni, včetně zvýraznění chybových stavů za zvolený pracovní poměr
 • Zobrazení týdenního, měsíční a ročního přehledu docházky včetně stavu banky přesčasů
 • Zobrazení ročního plánu a čerpání nepřítomností (dovolená apod.)

Plánování docházky:

 • Vytváření žádostí o nepřítomnost (např. dovolené) s různými rozsahy (jednodenní, vícedenní, hodiny od-do, půl dny) včetně možnosti připojení krátké zprávy vedoucímu
 • Zobrazení stavu jednotlivých požadavků (schváleno, neschváleno apod.)

Stravovací systém:

 • Zobrazovaní jídelníčku i bez přihlášení uživatele
 • Vytváření a rušení objednávek

11. Číselník zakázek

 • Byla opravena chyba v číselníku zakázek, která se generovala při rozbalení organizačního stromu

12. Systémové nástroje

 • Byla opravena chyba instalátoru databáze při práci se zdrojovým aktualizačním skriptem

13. Technické prostředky

 • Byla provedena úprava komunikačního protokolu pro 7bytový kód a úprava dialogu nastavení
 • Rozšíření komunikačního protokolu s jednotkami TechFass
 • Byla provedena úprava komunikačního protokolu s NAM systémem
 • Vytvořen nový FW pro terminály ADV, obsahující podporu: schémat, časových rozvrhů, antipassback,nové typy externích snímačů

14. Mzdové exporty

 • Byla přidána možnost vynechání atributu s kódem vztahu pro systém ORSOFT