Vydání nové revize PowerKey 3.02.0000

01. 08. 2016

Vážení,

Na stránkách technické podpory je připravena ke stažení revize 3.02.0000.

VSTUP NA STRÁNKY TECHNICKÉ PODPORY

 

Dále je uveden přehled nejdůležitějších změn:

Revize 3.02.0000

logo powerkey cmyk

 

1.    Kompatibilita:

-       Bylo změněno logo aplikace Powerkey na přihlašovacím dialogu

-       Byla provedena oprava zadávání lic. kódů pro revize 3.01

 

2.    Personální a administrativní správa:

-       Byly přidány následující funkce: 

 • Zabránění smazání strávníka – v modulu osobní údaje nyní nelze smazat osoby s nezpracovanou jídelnou nebo nenulovým účtem 
 •  Personální synchronizace PERM  - Byla přidána možnost personálního importu ze systému PERM (varianta MS SQL), nicméně lze využít linkování SQL serverů a provázat tak SQL  Oracle. Import využívá SQL view. 

-       Byla přidána podpora personifikátorů: 

 •  HID Omnikey
 •  TWN4 KABA
 • IDMicroserver pro Win10 

-       Byla provedena oprava chyb v úloze uživatelé systému: 

 •  Zobrazení masky  **** při vyplněném hesle 
 •  zamezení vzniku duplicity při špatně vyplněném CheckCodeID

3.    Docházkové rozpisy a reporty docházky:

-       Byly přidány tyto možnosti: 

 •  Zobrazení názvu prac. plánu v rozpisech, zobrazení se aktivuje v menu Rozpisy – Zobrazuj –   Pracovní plán. Název plánu je zobrazován pouze v případě, že aktivováno zobrazení osob na víc řádků.   
 •  Kontroly počtu ročních hodin v XLS sestavě ZP – sestava pro kontrolu pravidel zákoníku práce nyní umožňuje kontrolu roční sumy odpracovaných hodin. Využití najde především u dohody  provedení práce, u které zákon stanoví limit 300h za rok. Tento limit se v Powerkey  zadává do parametru Max. práce za rok v rámci skupiny Kontrola plánování v modulu Pracovní plány. 
 •  Zobrazení plánu nepřítomnosti v modulu Evidence přítomnosti, který byl rozšířen o sloupce pro zobrazení plánované nepřítomnosti, která byla naplánovaná pomocí nového plánování docházky. 
 •  Provedení Kopie docházky mezi pracovními poměry – rámci docházkových rozpisů byla vytvořena úloha, která umožní zkopírovat kompletní docházku do jiného pracovního poměru. Úloha je k dispozici v menu Rozpisy s názvem Kopie do jiného poměru. Úloha umožňuje i hromadnou kopii.

    

-       Byly provedeny změny: 

 •  Zúžení sloupců v bance 

-       Byla provedeny opravy chyb: 

 •  Oprava chyby č.: 0x8000FFFF při výběru střediska v roč. rozpisech
 •  Byla opravena funkce Korekce přesčasů u plánování směn

 

4.    Nastavení a výpočet docházky:

-       Byly přidány následující možnosti nastavení: 

 •  Propadání hodin v bance nad limit -  byla přibyla nová hodnota parametru Hodiny nad limit – propadají a to v sekci Banka přesčasových hodin.. Po její aktivaci budou hodiny nad stanovený  limit přesouvány do pole Propadají (v rámci přehledu Banka přesčasů). 
 •  Výpočet vzorců s převodem a měsícem – byla přidána nová funkce pro výpočet měsíčního vzorce s názvem Měsíc(), která vrací pořadové číslo kalendářního měsíce.  
 •  Převod před závěrečnými vzorci – do skupiny parametrů Práce s fondem doplňkových kont přibyl parametr s názvem Převod před závěrečnými vzorci s těmito hodnotami a významem: 
  • Ne – výchozí volba – původní výpočet není ovlivněn 
  • Ano – Pokud je v rámci konta realizován převod do následujícího měsíce provede s tento ještě před výpočtem vzorců, které jsou umístěny Na závěr. 
 •  Rozšířené volby výpočtu podle plánu směn – byly přidány nové hodnoty parametru Výpočet směn podle plánu a přejmenování původních hodnot s následujícím významem: 
  • Ne – plánované směny se nepoužijí pro výpočet docházky 
  • Změnou std. směny – pokud je naplánována jiná směna než standardní a systému při výpočtu více vyhovuje std. směna bude použita místo plánované směny 
 • Pevně pro plánované dny – pro plánované dny bude použita vždy plánovaná směna,pro nenaplánované dny bude použita směna dle nastavení v parametru Nenaplánované dny 
 • Pevně pro všechny dny – je vyžadován úplný plán směn, tedy jak na pracovní tak volné dny 
 •  Možnost nastavení def. uznaných přesčasů – v rámci skupiny parametrů Zarovnávání byly doplněny položky Výchozí uznaný přesčas před a Výchozí uznaný přesčas po, které umožní zadat časovou jednotku, jenž bude při výpočtu docházky automaticky uznána jako přesčasová práce, tj. i za podmínky nesplnění nastavených zón. 
 •  Možnost převodu v plánování s jiným kontem – došlo k rozšíření parametru s názvem Převádět zůstatky mezi odd. s tímto významem: 
  • Výchozí z konta, nepočítat převod - výchozí stav se bere z konta, převod se vždy zobrazuje 0 (shodné s revizí 3.00.0164-3.01.0001) 
  •  Výchozí z konta, počítat převod" - výchozí stav se bere z konta, převod se počítá a zobrazuje (ale nemá na nic vliv)

 

a zároveň došlo k přejmenování parametru určující výchozí konto na Konto pro výchozí stav 

 

-       Byla provedena oprava výpočtu přestávek jen std. kontem – pokud nastala kombinace přestávek pevných časech a po odpracované době nevykázala se jiné konto přestávky

  

5.    Stravovací systém:

 -       Byly přidány následující funkce: 

 •  Celkové součty v modulu Kuchyně – přehled úseků byl doplněn o řádek, který obsahuje celkové součty jednotlivých sloupců. 
 •  Jmenný seznam v modulu kuchyně – modul Kuchyně byl doplněn o možnost zobrazení jmenného seznam strávníků, kteří mají objednáno danou položku, stejně tak již vydanou,    zůstávající na burze a propadlou. Zobrazení tohoto přehled se aktivuje 2 klikem na vybranou nabídku v rámci jednotlivých úseků případně kliknutím tlačítka se třemi tečkami. 

-       Byla přidána nová sestava s názvem Souhrnné počty podle nabídek s mezisouč., která zobrazí mezisoučty jednotlivých sekcí. 

-       Byly provedeny opravy: 

 •  Oprava sestavy stravy - přehledu transakcí 
 •  Předmět reportu 6 ze stravy 
 •  Oprava výpočtu dotace pro transakce v rezervaci

  

6.    Správa akcí a OOPP

-       Byly přidány tyto funkcionality: 

 •  Filtr pozic v přehledech akcí, filtruje se seznam akcí z přidělené pozice, která je aktivovaná ve   filtru, akce přiřazené uživatelem se nefiltrují. 

-       Byla doplněna možnost zadávání kódů výrobků do OOPP (moduly OOPP pouze pro betatest) 

-       Byly provedeny opravy: 

 •  Oprava rozdělení oken ve správě akcí při změně rozlišení 
 •  Úprava zpracování a zobrazení ve správě akcí 
 •  Řazení konání akcí v přehledu akcí

 

7.    Plánování docházky

Byly přidány nové funkce a možnosti: 

 •  Provázání plánování pozic s akcemi – plánování pracovních pozic lze nyní vztáhnout na existenci platného absolvování akcí přiřazené dané pracovní pozici. Tato funkce se aktivuje v rámci modulu Pracovní pozice a to pomocí zatrhávacího pole s názvem Plánování svázané s kvalifikací. 
 •  Možnost plánování kont na dny podle omezení – modul plánování nyní bere v potaz nastavené omezení v rámci položek V běžných dnech resp. Ve dech svátků a nedovolí tak naplánovat konta na dny, které jsou uvedeny v rámci výše uvedených parametrů. 

-       Byly provedeny následující úpravy: 

 •  Možnost exportu plánovaných nákladových středisek – název pole pro export střediska je EmpCostCenter 

 

 8. Přístupový systém 

-       Byla přidána podpora systému 2N s propojením na Access Commander – systém Powerkey nyní umožňuje komunikaci s Access Commanderem systému 2N a synchronizovat tak osoby, přístupové jednotky, identifikační média, přístupové funkce a průchody osob. 

-       Byly přidány nové funkce: 

 •  Tisk IČ ve správě návštěv na návštěvním lístku, pro tisk IČ je nutné do šablony přidat tag    s názvem [ico]. IČ se vytiskne, jen pokud je uvedeno na kartě návštěvníka u firmy. 
 •  Rozšíření typů vozidel ve správě návštěv 
 •  Rozšíření oprávnění ve správě návštěv o zakázání editace názvu společnosti u záznamu návštěvy existujícího návštěvníka. Uvedené oprávnění je možné změnit v rámci uživatelských   profilů pod názvem Změna firmy při návštěvě známého návštěvníka. 
 •  Rozšíření staré knihy návštěv o možnost zobrazení a editaci 3 textových polí a 2 checkboxů. U každého pole a checkboxu lze měnit popisek přímo v databázi a to v tabulce pwk.[option],  kde OptionID je v intervalu (4007- 4013). Popisek se vkládá do OptionString. 
 •  Rozšíření staré knihy návštěv o možnost přiřazení návštěvního lístku technickým oblastem, které v této aplikaci suplují vícero lokalit (vrátnic). Každá lokalita tak může mít vlastní podobu návštěvního lístku. Přiřazení lístku se provádí přímo v aplikaci a sice v úloze pro definici návštěvnických karet. 
 •  Funkce kopírování SPZ a vozidla v knize návštěv z posledního nalezeného záznamu návštěvy    daného návštěvníka. 
 •  Byla přidána podpora jednotky M28602 v systému správy návštěv 
 •  Bylo provedeno rozšíření jednotky FX607 pro návštěvní systém 
 • ID PINy pro Aperio – v rámci modulu Osobní údaje je možné na záložce Čip/karta definovat osobní PIN i pro systém Aperio, pro aktivaci této funkce je nutné nastavit hodnotu  OptionValue=1 v tabulce pwk.Option a to na řádku OptionID=513 

-       Byly provedeny níže uvedené opravy: 

 •  Oprava počítání licencí Aperio 
 •  Oprava toolbaru a přeteční záznamů v knize návštěv

9.    Informační kiosek

-       Byla provedena následující úpravy: 

 •  Zamezuje dvojímu spuštění shellu u kiosku, v registrech PC, na kterém je kiosek provozován, musí být uvedeno ID kiosku. 
 •  Zobrazení ostatních pracovních poměrů při neexistenci 1.PP 
 •  Bylo upraveno odhlašování uživatele v moulu objednávek stravy po uplynutí času 
 •  Podpora sériového personifikátoru FX pro kiosek 
 •  Možnost posouvání sezamu  s větším množstvím plánovaných kont

 

10. Univerzální export

-       Byl přidán filtr typu akcí včetně filtru oblastí, filtr se aktivuje na záložce Další pomocí zatrhávacího pole s názvem Typy akcí. Do procedur reportů je tak možné přidat dočasné tabulky: 

 •  #Report_TrainingSphereSel  - pro získání seznamu zvolených oblastí
 •  #Report_TrainingTypeSel – pro získání seznamu zvolených akcí

 

11. Technické prostředky 

-       Byla přidána možnost aktivace pořizování fotografií zaměstnanců při použití terminálu na jednotkách A10 a AS10 

-       Byl integrován relé modu – tcp/ip modul s se dvěma nebo osmi relé s možností definice času sepnutí a aktivace dálkového sepnutí 

-       Byla přidána podpora: 

 •  hw terminálů FX490 a 491
 •  hw jednotek KC10-40
 •  Použití krátkých kódů v jednotek Flexis
 •  Definice PINu pro jednotky Logic L110

-       Byla přidána možnost: 

 •  trvalého otevření pro HUB Pro
 •  dekódování RF klíčenky u P530 

 

12. Technická správa a komunikační server 

-       Byla provedena změna komunikace s FX VTerm

-       Bylo upraveno mazání kalendáře při technické inicializaci jednotek AREM

 

13. Mzdové exporty

-       Úprava exportu Avensio

-       Rozšíření exportu do systému ByznysWIN o počet dnů

-       Rozšíření exportu do systému VEMA o mazací řádek

-       Rozšíření exportu do ESO9 o možnost exportovat korunové částky.

-       Rozšíření exportu do KS Program o možnost volby typu pracovního poměru