Vydání nové revize PowerKey 3.05.0000

03. 08. 2017

Vážení,

Na stránkách technické podpory je připravena ke stažení revize 3.05.0000.

VSTUP NA STRÁNKY TECHNICKÉ PODPORY

 

Dále je uveden přehled nejdůležitějších změn:

Revize 3.05.0000

logo powerkey cmyk

 

1.    Osobní údaje

Oprava tisku médií

 • Chybně se zpracovávala oprávnění při výběru konkrétní osoby. Pokud uživatel neměl neomezený přístup, program hlásil, že nejsou žádná data k vytištění.

 

2.    Docházkové rozpisy a reporty docházky

Rozsáhlá úprava výpočtu algoritmu zarovnání docházky u zaměstnanců, kteří mají odchod v rámci zón mimo směnu/limit a náhrad kont na konci směny. 

Rozšířena možnost nastavení započítávání registrací v rozsahu 1 minuty. Doposud to bylo pouze 2+.

Upraven způsob zarovnávání výpočtu mimo směnu.

 • Pokud se příchod objeví v zóně po konci směny, provede se jen běžné krokování (nikoliv posun na konec zóny jako dosud). Nicméně pokud ještě uvnitř zóny následuje odchod, tak se obě registrace posunou zpět na začátek zóny. Dtto platí před směnou 

Osobní docházkový list rozšířen o tisk zůstatků banky

Nová měsíční funkce HodinyBanky(p1, p2) pro výpočet ručních kont

Upraven export do Excelu – odebrán apostrof na začátku u exportování textových dat (např. Jmen)

Rozšíření modulu Univerzální export o parametr closeexcel

 • V šabloně je možné definovat parametr "closeexcel", který zajistí, že se po dokončení exportu pouze zobrazí hlášení a Excel se vůbec nezobrazí (data musí uložit makro).

 Oprava zadávání cizojazyčných registrací přes aplikaci.

 

3.    Plánování docházky a Workflow

Rozšíření exportní sestavy plánování docházky o možnost exportu plánovaných pozic.

Rozšíření možnosti odesílání hlášení přes SSL a veřejné SMTP servery.

Oprava chyby 91 při plánování nákladových středisek

Přidána možnost řazení nákladových středisek v plánování.

 

4.    Správa akcí a OOPP

Doplněna stromová struktura pro exportní sestavy akcí.

Oprava dialogu přiřazení indiv. Pozice

 • Při velmi dlouhém názvu pracovní pozice, nešla vybrat při individuálním přiřazení

Oprava dialogu Dialog prezence kurzu při zobrazení více typů

 • Dialog vybral špatný kurz pokud bylo vybráno několik kurzů najednou ve stromové struktuře (kombinace se zaškrtávacím tlačítkem)

Oprava potvrzení prezence při zadání dvou stejných zaměstnanců na jeden den na stejný kurz, který již ve stejný den úspěšně absolvoval.

 

5.    Stravovací systém

Zohlednění pořadí úseků pro výpočet dotací stravy

 • Řeší situaci, kdy má strávník oběd i večeři, ale jen jednu stravenku. Dosud se dotace prováděla pouze podle pořadí nabídky v šabloně, po úpravě se nejprve zohlední pořadí úseku a teprve pak nabídky (tzn., že polévka k večeři se už nebude dotovat před hl. jídlem k obědu).

Rozšířeno EET o výpočet dotací stravy

 

6.    Kniha návštěv

Přidání našeptávače (textového výběru) do pole Karta.

 

7.    Technická správa a komunikační server

Rozšířena komunikační úloha zpracování docházky o parametr /F=n, který zajistí dopočet docházky budoucích měsíců. Tento parametr zároveň aktivuje dopočet měsíce (jako parametr /P) a pro n=0 je tedy chování shodné s /P

Rozšíření komunikačních úloh o možnost spouštění či nespuštění v konkrétní datum.

 • Pokud nebude zatržený checkbox "Zablokovat den:", je potřeba vyplnit datum v levím sloupci i čas v pravém. Úloha se provede daný den v daný čas bez ohledu na nastavení týdenního kalendáře (tj. přidá se navíc)
 • Pokud bude zatržený checkbox "Zablokovat den:", je potřeba vyplnit jen datum. V takovém dni se úloha nepovede bez ohledu na nastavení týdenního kalendáře (tj. ruší ho).

Přidána komunikace s jednotkami od společnosti 2N

Doplněna komunikace pro média Mifare 26 bit FX pro termínály iClock

Přidána možnost vypnutí autopohybu u termínálů iClock

 • Vypína se chechkboxem pod tabulkou s nastavením infopolí.
 • Vyžaduje FW .96 (u všech typů kromě LiteTerminálu)

Přidán typ personifikátoru TWN4 (26bit mod.)

Přidána komunikace médií EM26 pro jednotku FX486

Přidána možnost čtení desfire pro jednotky Aperio

Úprava čtení jednotek Mifare 32 bit s obecným hexadecimálním kódem pro FX jednotky. Tuto úpravu je nutné individuálně nastavit v databázi pro konkrétní jednotky u zákazníky při kombinaci HW od různých výrobců

Přidána možnost čtení médií Desfire pro jednotky AREM

Oprava čtení Wiegant karet z SL032

 • Aplikace padala při nastavení SL032 na Wg26/32 a přiložení desfire karty

 

8.    Mzdové exporty

Byl přidán mzdový export pro systém ALVA PAM

Byl přidán mzdový export pro systém DUEL

Byl přidán mzdový export pro systém ENTRY

Doplněn mzdový export Helios Green o výběr zaměstnavatele

Rozšíření exportu Target2100 o typ pracovního poměru a exportu bodových hodnot

Úprava mzdového exportu Pamica – je upraven export kalendáře mimo pracovní poměr. V případě nastavení se do XML pro dny mimo PP generuje fond standardní směny posledního použitého pracovního plánu (resp. prvního použitého pro dny přes začátkem PP)

Doplnění mzd.exportu MRP o možnost výstupu ve dnech.

 • Pokud je mzdový kód s prefixem D, exportuje se počet dnů místo počtu hodin. Funguje pro intervaly od-do i měsíční součet

Oprava exportu do 6K Vema – při kombinaci dvou náhrad v jednom dni se konta již nespojí pod jeden mzdový kód.