Vydání nové revize PowerKey 3.07.0000 (GDPR)

17. 05. 2018

Vážení uživatelé,

Na stránkách technické podpory je připravena ke stažení revize 3.07.0000 (GDPR)

VSTUP NA STRÁNKY TECHNICKÉ PODPORY

 

Dále je uveden přehled nejdůležitějších změn:

Revize 3.07.0000

logo powerkey cmyk

 

1.    Nástroje pro GDPR

Popis dostupných nástrojů pro oblast GDPR je uveden v samostatném dokumentu (Informace k GDPR.pdf), který je k dispozici na souborovém systému technické podpory.

 

2.    Osobní údaje a administrativní správa

Rozšíření pracovních poměrů o hodiny

 

 • V rámci pracovního poměru lze ukládat počet hodin, tabulka  pwk.Person_EmploySegment byla rozšířena o 2 sloupce s názvy CustomHours1 a CustomHours2, do  kterých se ukládají zadané hodiny přepočtené na minuty, aplikace je dále nevyužívá. 
 • V tabulce pwk.Option lze měnit popisky těchto polí a to na řádcích OptionID 560 a 561, text je zadán v polích OptionString.

 

3.    Nastavení a výpočet docházky

Byla provedena oprava převodu limitu hodin do dalšího období

 

4.    Evidence přítomnosti

Bylo provedeno rozšířené modulu o tyto funkce:

 

 • Možnost skrytí informací o času, registracích a některé k nim vázané filtry včetně úprávy tiskového přehledu evidence přítomnosti. Skrytí se provádí odebráním položky v uživatelském profilu s názvem  Zobrazení detailních informací. 
 • Zobrazení počtu přítomných do tiskového listu

  

Byla provedena oprava chyb zobrazení vícedenních plánovaných kont

 

5.    Plánování docházky a workflow

Byla provedena úprava u plánování zakázek

  

 • V nastavení prostředí byla přidána volba "U zakázek vždy vyžadovat rozsah", při jejím zatržení

            nelze plán zakázky zadat počtem hodin, ale jen rozsahem od-do.

 Byla provedena oprava chyby při hromadném výběru v plánování

  

6.    Správa akcí a OOPP

Byly provedeny opravy chyb:

 

 • Při editaci pomůcky [PwkSafty.SafetyProds::PutSheet] chyba č. 424: Object required. 
 • Při editaci akce, kde se nacházi atribut s hodnotu, která byla odmazaná z definice pomůcky 

            [EditAction::GetAttrVals] chyba č. 91: Object variable or With block variable not set

 

7.    Stravovací systém

Byla přidána možnost odesílání hlášení z jídelny přes SSL

 

 • Nastavení SMTP serveru probíhá přes modul Jídelny, kde přibyl nový formulář pro nastavení SMTP serveru – přes menu Jídelny položka SMTP server, nastavení probíhá obdobně jako pro Workflow 
 • Je vyžadován MS .NET 4.5 Framework

  

8.    Správa návštěv

Do systému Správa návštěv byly přidány tyto funkce:

 

 • Podpora čtečky RDM880 

 

9.    Informační kiosek

Byla provedena oprava v systému OOPP

 

Byla přidána možnost úpravy URL adresy ve WEB prohlížeči kiosku:

 

 • Pokud je v poli PersonalIntro URL adresa s [####], bude tato část nahrazena os.číslem. Pokud

           je počet # větší, než délka os. čísla, doplní se údaj zleva nulami

            Příklad pro oč. 123:

           http://www.advent.cz/[#######]/test   ->   http://www.advent.cz/000123/test

 

10. Technická správa a komunikační server

Byly provedeny tyto úpravy:

 

 • Komunikace s ONI přes https a vytvářené log souboru v \Bin 
 • Zpětný přepočet docházky - V plánu zpracování docházky může být uveden přepínač /B, který

           zajistí selektivní přepočet od začátku měsíce. Nyní navíc může být i /B=n, kde n je počet

           předchozích měsíců zahrnutých do přepočtu (jen neschválených).

          

           Nastavení /B=1 přepočítá předchozí a aktuální,  /B=0 je ekvivalentem /B

 

11. Mzdové exporty

Byla provedena úprava mzdového exportu do systému Elanor:

 

 • Mzdový kód může být i ve tvaru:

 #.# kdy se druhá část uloží do „kod_doby

               nebo #.#.# kdy se druhá část uloží do „kod_doby„ a třetí do „kod_castky“ 

                platí jen pro Egje nebo Java edition 

 • Kód doby může mít tvar X+Y, kde X se použije pro necelodenní export a Y pro celodenní(u kont

           s exportem od-do)

 

Byla provedena úprava mzdového export do systému Permis:

 

 • Možnost exportovat kód profese z infopole s PersonalInfoID=8000110, pole je nutné založit

           ručně v tabulce pwk.PersonalInfo)

 

Byla provedena úprava mzdového export do systému UNICOS

 

 • Přidán export dat z nového plánování