Vydání nové revize PowerKey 3.08.0000

14. 08. 2018

Vážení uživatelé,

Na stránkách technické podpory je připravena ke stažení revize 3.08.0000.

VSTUP NA STRÁNKY TECHNICKÉ PODPORY

 

Dále je uveden přehled nejdůležitějších změn:

Revize 3.08.0000

logo powerkey cmyk

 

1.    Osobní údaje a administrativní správa

 • Doplnění volby jazyka k osobě

Nastavení jazykové sady pro osobní přihlášení na webu přímo z personální správy pevného klienta.

 • Oprava chyby editace infopolí

Nebylo možné editovat žádné infopole, pokud bylo zakázáno zobrazení nebo editace s ochranou 1-3.

 • Oprava závorek v AD

Před úpravou nebylo možné uložit uživatele/osobu, která měla v řetězci závorky ().

 • Oprava přidělování virtuálních karet

Při přidělení virtuální karty (pro zadání přes terminál) program hlásil chybu 91

 • Podpora personifikátoru HitagR
 • Podpora personifikátoru EM4100 v2
 • Podpora čtení  Mifare (FX26 bit) z personifikátoru RDM880
 •  Očištění zadávaných textů o CRLF v personální a administrativní správě

Při kopírování dat například z Excelu neukládá odřádkování na konec řetězce

 

2.    Docházkové rozpisy a reporty docházky

 • Doplnění přehledu docházky o infopole

V rámci úpravy byla přidána možnost výběru informačního pole v docházkových rozpisech

Nové oprávnění u uživatelských profilů Zobrazení osobních informací, které zpřístupní možnost volby informačního pole v rozpisech.

Pokud má uživatel výše uvedené oprávnění, může si zobrazit vedle informace o schválení jedno informační pole dle vlastní volby, nadpis bude shodný s názvem informačního pole. Vybrat lze i pole pracující s výběrem.

 

 • Oprava přidávání příloh k docházce

Byla provedena oprava zobrazování a vkládání dokumentů – ošetření nedostupné nebo neplatné cesty u dokumentu

 • Oprava chyby v sestavě Přehled průchodů

Za určitých okolností otevření sestavy (aniž by se nutně musela spustit) způsobilo chybu 91 (příp. jiné) v jiných otevřených modulech

 

 • Doplnění výběrových infopolí do střediskového listu
 • Náhled plánu v docházkových rozpisech

Do plovoucího okna Info byl doplněn přehled s plánem směn a kont vybrané osoby, který zobrazuje data za zvolený měsíc 

 • Nové oprávnění editace zakázek po schválení docházky

V rámci úpravy je přidána možnost editace zakázek po uzavření docházky Admin uživateli a osobám, kterým je následně přidáno oprávnění

 • Doplnění oprávnění denní editace směn

 Nyní lze individuálně rozlišit oprávnění na směny a ne na denní volby kompletně

 

3.    Plánování docházky a Workflow

 • Rozšíření plánování o možnost hromadné schvalování plánů 
 • Doplnění sloupce naplnění cíle plánu

Do přehledu v plánování byla přidána položka "Naplnění cíle období". Obsahuje stejnou hodnotu jako "Zbývá naplánovat v období", akorát s opačným znaménkem

<0 nedoplánováno, >0 přeplánováno

 • Oprava zobrazení souhrnu v plánování 

Byla provedena oprava zobrazování dat v souhrnném přehledu u osob, jejichž poměr začíná nebo končil v průběhu měsíce. Po kliknutí na den mimo pracovní poměr zmizela data v přehledu.

 

4.    Správa akcí a OOPP

 • Oprava přehledů OOPP na kiosku 
 • Oprava ve zpracování akcí

Pokud se typ akce přesunul mezi oblastmi, zůstal už navždy u člověka jako platný, i když se v matici v nové oblasti odmazal.

Za určitých okolností mizelo datum příštího konání. 

Za určitých okolností nesouhlasily počty zobrazené ve stromu oblastí

 

5.    Stravovací systém

 • Výdej stravy

Oprava chyby s nevyplněným křestním jménem

Oprava zobrazovaného čísla menu u potvrzení výdeje 

 • Oprava výpočtu stravy při změně nastavení v průběhu měsíce

 

6.    Správa návštěv

 • Oprava tisku návštěvního lístku ze správy návštěv

 

7. Informační kiosek

 • Úprava kiosku - skrytí náhradních OOPP

Byla doplněna možnost skrytí úlohy (tlačítka) s názvem Náhradní OOPP.

Oprava přehledů OOPP na kiosku

Byla provedena oprava chyby v zobrazování některých pracovních pomůcek

 

 • Oprava fasování OOPP na kiosku

V okně fasování se některé pomůcky nezobrazily.

 • Možnost ukončení kiosku tlačítkem

Přibylo tlačítko do pravého spodního rohu pro ukončení kiosku při nepřihlášeném uživateli

Zapnutí a vypnutí se řídí 2. bitovým přepínačem v tabulce kiosku, sloupce DispFlags.

 

8. Technická správa a komunikační server

 • - Byla doplněna podpora nového docházkového terminálu WinPad.

 

9. Mzdové exporty

 • Rozšíření exportu FLORES o možnost reportu zakázek

Konto Práce musí mít nastaven export Den po dni a mzdový kód HCMA

Konta pro zakázky musí mít nastavený export Den po dni, mzdový kód ZAKA, exportní kód a parametr Sledování zakázek=Ano

Exportuje jen zakázky zadané hodinově přes pohled v rozpisech, neřeší zakázky zadané přes registrace.

Option 3202 musí mít nastavený bit 0x200

 

 • Rozšíření exportu VEMA na všechny PP

Funkcionalita se zapíná přes Option:

UPDATE pwk.[Option] SET OptionValue=OptionValue | 0x800 WHERE OptionID=3209;

PP se ukládá do sloupce Cicin takto: 1.PP = 0, 2.PP = 1, DOH = 2, EXT = 3.

 

 • Rozšíření exportu Ekosoft

Korunová konta se ukládají do sloupce HODINY

 

 • Úprava exportu Elanor

V OptionID=3212 lze nastavit masku kódu pořadí PP ("000"). Pokud zůstane nevyplněno, použije se defualtní "00"

Změna se promítne v polách "pv" i "oscpv" (ve druhém je za tečkou po osobním čísle)

Změna ovlivňuje všechny varianty exportu i export pro jídelnu

 

10. Systém

 • Oprava znakové sady fontu v textových polích

Občas se vyskytl případ, že Windows 10 nepoužily v textových polích font v česká znakové sadě. Knihovna to ošetřuje.

 • Doplnění volby jazyka k osobě

Nastavení jazykové sady pro osobní přihlášení na webu přímo z personální správy pevného klienta. 

 • Oprava chyby editace infopolí

Nebylo možné editovat žádné infopole, pokud bylo zakázáno zobrazení nebo editace s ochranou 1-3. 

 • Oprava závorek v AD

Před úpravou nebylo možné uložit uživatele/osobu, která měla v řetězci závorky (). 

 • Oprava přidělování virtuálních karet

Při přidělení virtuální karty (pro zadání přes terminál) program hlásil chybu 91

 

 • Podpora personifikátoru HitagR 
 • Podpora personifikátoru EM4100 v2
 •  Podpora čtení Tetronik Mifare z Mifare personifikátoru Comfis