Vydání nové revize PowerKey 3.09.0000

29. 01. 2019

Vážení uživatelé,

Na stránkách technické podpory je připravena ke stažení revize 3.09.0000.

VSTUP NA STRÁNKY TECHNICKÉ PODPORY

 

Dále je uveden přehled nejdůležitějších změn:

Revize 3.09.0000

logo powerkey cmyk

 

1.    Nový modul Osobní zprávy

Nový modul pro usnadnění komunikace se zaměstnanci. Možnost předávání jednoduchých textových informací přes pevného klienta, informační kiosek nebo přímo na docházkový terminál. Více o modulu v uživatelské příručce.

2.    Nástroje pro GDPR

Rozšíření výstupu oprávnění o seskupení větší než 8 úrovní středisek. 

3.    Osobní údaje a administrativní správa

Rozšíření vyhledávání o možnost odebírání karet

 • po vyhledání držitele karty je možné kartu/čip ihned odebrat.
 • Zároveň se ihned otevře dialog pro další hledání

Přidána podpora personifikátoru TWN4 HIDProx 37bit 

Přidána podpora personifikátoru TWN4 HITAG

4.    Docházkové rozpisy a reporty docházky

Oprava výpočtu základních kont při využití parametrů Neuznat od/do 

Rozšíření našeptávače zakázek v infookně rozpisů, možnosti:

 • Vypnutí, našeptávač kódu zakázky, našeptávač názvu zakázky.
 • Omezení obsahu jen na výběr poznámky, rozšíření o zákaznické procedury, rozšíření o dropdown (roletkové menu).
 • Veškeré úpravy lze provést pouze zásahem do databáze. 

Rozšíření zobrazení schvalování docházky o všechny úrovně (včetně schválení z webu).

 • Nastavení probíhá přes menu Zobrazuj -> Úrovně schválení
 • Podmíněno licencovanou rev. 3.08+ 

Oprava navazování období v týdenních výpočtech

 • Pokud se v průběhu vyrovnávacího období změnil k prvnímu dni měsíce pracovní plán, který měl období jinak nastavené, došlo k nesmyslnému výpočtu. Upraveno tak, aby se začalo počítat od tohoto dne nové období (před úpravou nelze vyloučit podobný problém ani při změně v průběhu měsíce).
 • Pokud by změna pracovního plánu neměla vliv na vyrovnávací období (je shodné), tak se probíhající období nepřeruší.

Oprava pořadí výpočtů ručních kont při vícenásobné vazbě na pořadí ručních kont. 

Rozšíření parametrů pro doplňování na fond

 • U pracovních plánů ve skupině "Konta" doplněn parametr "Fond pro doplňování zákl. kont" s výběrem typu fondu pro doplňování.
 • Pokud není parametr zadaný, doplňuje se na použitý fond. 

Doplnění polí ExpSys do XLS střediskového listu

 • V Excel střediskovém listy byla doplněny exportní hodnoty ExpSysH* a ExpSysD* 

Rozšíření okna denní editace v rozpisech

 • Řeší problém s výběrem směn s dlouhým názvem při denní editaci (kdy směnu nelze ze seznamu vybrat myší). 

Sjednocení kontroly ZP

 • V Excel přehledu byla upravena kontrola odpočinku v týdnu tak, aby byla identická s plánováním. Týkalo se především zkrácené přestávky v 7 dnech s následnou korekcí ve 14 dnech.

5.    Banka přesčasových hodin

Hromadná editace banky

 • Banka se dá editovat v záhlaví osoby (pouze při seskupování podle osob) a to jak pro proplacení, tak pro propadnutí. Výmaz pole vymaže i hodnoty z řádků.
 • U propadnutí se nekontroluje zadaná hodnota, pokud je vyšší než součet, dojde k propadnutí všech hodin. Lze zadat hromadné propadnutí i záporných hodin.
 • Oprávnění pro propadnutí kladných/záporných hodin platí i pro hromadné propadnutí 

Oprava výpočtu banky s limitem

 • Pokud je v bance limit s proplácením hodin nad a zachováním hodin pod, tak to proplácelo hodiny z nesprávných řádků.
 • Správně se hodiny už s nastavenou platností musí z limitu vyjmout (protože už se zpracovávají tak, jak je řečeno pro hodiny nad limit)

6.    Přístupový systém

Oprava oprávnění editace zón

Úpravy chování komunikace s ONI systémem

 • Pokud vrácené záznamy neobsahují souřadnice, systém nahlásí chybu
 • Doplněna možnost ořezu čtených kódů na 26bitů (na úrovni nastavení jednotky). Předpokládá, že v Pwk jsou zadané krátké kódy a ONI vrací dlouhé.

 Oprava řazení v přehledu událostí

 • po znovu otevření úlohy při zavření se špatně chronologicky seřadily události 

7.    Plánování docházky a Workflow

Rozšířeny volby parametru "Plánování do zůstatku" banky.

 • Hodnoty lze naplnit zpětně přepočtem.
 • Obsah pole ale využívá jen web při použití nové volby výše uvedeného parametru.

 Doplnění filtru Plánů

 • Nyní je možné filtrovat zobrazený přehled plánů v závislosti na jeho stavu analogicky jako filtr v modulu Docházkové rozpisy tj.:
  • Filtr dle stavu plánu zahrnuje možnosti Nezpracované, Ke kontrole, Ke schválení, Schválené a Neschválené
  • Filtr dle chyb zahrnuje možnosti Porušení pravidel a Neuzavřené požadavky

Úprava odesílání e-mailů Workflow přes SSL

 • Nový mailer (PwkNETTools.dll) se nyní použije nejen při zatržení SSL volby, ale i v případě zadání přihlašovacích údajů k SMTP serveru.
 • Byl zvýšen timeout z 10s na 30s

Oprava kontroly zůstatku v plánování

 • Pokud existovalo více ročních kont se zadaným limitem, tak občas bylo za určitých okolností naplánovat konto ve větším počtu dnů, než byl zůstatek (týká se pevného klienta). 

8.    Správa akcí a OOPP

Oprava navigace ve větvi typů akcí šipkami.

Rozšíření zobrazování přiřazených příloh osobám o přílohy přiřazené ke kurzu

Oprava nesmyslně zadaného data narození

 • Při zadání nesmyslu do infopole data narození nefunguje správně vytváření akcí z kurzu

Opraveno zobrazení pro mimořádný termín v Akcích osob a Akcích typů.

Přidán automatický náhled pro vlastní (přířazené) akce při přihlášení přes osobní číslo.

Rozšíření zadávání kurzů

 • lze zvolit, jaké hodnoty se budou předvyplňovat (pomocí Option v databázi)
  • datum konání, čas konání, délka, počet míst, interní ID, místo konání, školitel dodavatel, cena, typ ceny
  • datum konání se předvyplňuje dnešním datem, vše ostatní podle posledního uloženého kurzu daného typu (posledního z hlediska data konání)

Zobrazení data rezervace OOPP v přehledech akcí

 • zapíná se v databázi, vázané na využití skladu (rezervací).

Rozšíření exportní sestavy Detailní přehled školení (akcí) osob

 • Možnost omezit export pouze na poslední konání akce osoby

9.    Stravovací systém

Urychlení algoritmu pro výpočet stravy

Poznámka ke vkladu a výběru v účtech strávníků

 • Zobrazení poznámky se zapíná v menu úlohy.

Hledání ve strávnících podle infopole (informačního pole z personální správy)

 • Nastavení probíhá přímo v databázi
  • Do OptionID=5400 se zadává OptionValue=PersonalInfoID infopole, ve kterém se má hledat.
 • Například dle rodného čísla.

V nastavení kategorie strávníka přibyl checkbox "Sumární výpočet výše dotace dle ceníků". Má vliv jen při výpočtu dotací podle jídelníčku/ceníků.

 • Výše dotace se počítá normálně, ale nevykazuje se k jídlům. Místo toho se uloží jako samostatná transakce.
 • Navíc se ale celková dotace zkontroluje vůči součinu počtu využitých stravenek * "Max. výše dotace", který funguje jako horní limit (je-li vyplněný).
 • Původní checkbox pro výpočet sumární dotace se přejmenoval na "Sumární výpočet výše dotace zde zadané", jeho funkce se ale nezměnila (tj. stále ukládá dotaci jako extra transakci, ale na rozdíl od nového checkboxu má vliv jen na položky NEpočítané z ceníků (tedy položky, kde je dotace v % nebo konstantou)
 • Oba checkboxy nelze vybrat současně. 

Oprava chybného tisku účtenek při stornu transakce v EET režimu a chybné zpracování reklamace stravy v EET režimu

Oprava parametru Nedotovat propadlá jídla

Rozšíření výdejových pozic ze 3 na 8, slouží pro Nový výdejový systém.

Úprava délky jídla na 255 znaků

 • Úprava importu jídelníčku z CSV na novou délku
 • Rozšířeno kvůli jazykovým mutacím jídel

Úprava výpočtu stravy

 • Pokud by se měla strava počítat za víc jak dva měsíce zpět (poslední otevřený měsíc < tento-2 nebo uzavřený < tento-3) tak se historie ignoruje a začíná se od nuly.

10. Informační kiosek

Urychlení načítání úlohy kiosku po přihlášení

Úprava přihlašování kiosku

 • nyní vybere maximálně aktuální měsíc, ne budoucí.
 • Doposud si i po odhlášení pamatoval i budoucí měsíce, kde nemusela být docházka.

Rozšíření zobrazení kiosku o možnost měsíční poznámky.

Oprava kontroly zůstatku na kiosku

 • Plánování na příští rok se řídilo letošním zůstatkem.
 • Upraveno tak, že na příští rok se zůstatek nekontroluje.

Nová klávesnice

 • design zůstává stejný
 • výměna z důvodu ukončení podpory výrobce doplňku, kde začala hlásit chybovou hlášku o s ukončením licence  

11. Kniha návštěv

Rozšíření o možnost vypnutí našeptávače předvyplnění SPZ a typu vozidla

 • Lze vypnout pouze zásahem do databáze

Oprava možnosti vrácení karty, pokud návštěva ještě neodešla.

Rozšíření časového filtru v knize návštěv

 • Filtr data lze doplnit i o čas.
 • V XLT šabloně pro export je nutné upravit formátování buněk pro uložení data a času od-do (původně určené jen pro datum).
 • Pokud se zadá "datum do" bez času, znamená to pro filtr až do konce daného dne (tedy např. do 2.12.2018 znamená <3.12.2018 0:00).
 • Při exportu a tisku se samotné datum nepoužívá a vždy se zobrazuje čas do ve významu otevřeného intervalu (tedy to, co leží před zadaným časem do, ale už ne přesně v něm) 

12.  Cestovní příkazy

Možnost ovlivnění automatického generování etap

 • pomocí Option 7806 - 1 = aktivuje generování jednodenní etapy a to pouze v rámci jednodenního příkazu 

Možnost nastavení výchozí měny pro vyúčtování zahraničního cesty nastavuje se v Option 7807  = defaultní měna pro vyúčtování zahr. CP:

 • 0 = nezvolí se nic, 1 = CZK, 2 = EUR

Možnost nastavení defaultního prostředek pro vyplacení přeplatku nastavuje se v Option 7808 =

 • 0 = nezvolí se nic, 1 = hotovost, 2 = účet

Oprava chyby při schválení vyúčtování

 • při uzavření příkazu došlo ke změně účtovatele a schvalovatele vyúčtování.

Úprava zobrazení osob se zadaným koncem prac. poměru - nově se zobrazí i CP u osob, které mají ukončený prac. poměr. Nové CP, ale nebude možné zadat.

Úprava generátoru etap

 • došlo k rozšíření generátoru o možnost generovat etapy u vícedenního CP na záložce Vícedenní.
 • Zde je možnost zadat čas začátku cesty a konec cesty, s tím že, první den bude končit vždy ve 23:59 a poslední den bude začínat v 00:00.
 • Dny uvnitř intervalu budou automaticky začínat v 00:00 a končit ve 23:59.

Úprava exportu vyúčtování do MS Excel

 • nově se exportuje datum a uživatel, který provedl schválení vyúčtování a uzavření příkazu.

Úprava volby DPH

 • možnost použití položky Bez DPH i u tuzemského CP.

Oprava výpočtu kapesného při zahraniční cestě.

13. Technická správa a komunikační server

Šifrování otisků prstů

 • Podmíněno licencí 3.09
 • Nutno nastavit šifrování a aktualizovat FW na terminálech – pokud jsou podporovány
 • Nezapínat bez konzultace s technickou podporou 

SW úprava řešení chyby firmware terminálu M5

 • při vyčítání událostí v paketu občas chybí kontrolní součet.
 • Úprava zajistí, že v takovém případě kontrolu přeskočí. 

Náhodná kontrola na WinPAD

 • V nastavení se určuje, kolik výběrů se má provést z jakého počtu průchodů daným směrem (směrem je myšlena logika automatické registrace).
 • Např. 10 ze 100 znamená, že z každých sto průchodů to zastaví přesně 10.

Oprava při zadávání časování úloh

 • Oprava volby „Zablokovat den“ pro více dnů při nastavení úlohy Podle plánu.

14. Mzdové exporty a importy z jiných systémů

Mzdový export CORAgeo (nový)

Mzdový export Money S3 (nový)

Mzdový export WAK Intra (nový)

Mzdový export OKBase (nový)

Rozšíření mzdového exportu Magma

 • Doplňková či ruční konta s prefixem Z se do výstupní tabulky uloží i s nulovou hodnotou.

Úprava mzdového exportu FLUX

 • Měsíční součty hodinových kont se ukládaly do pole KORUNY. Změněno na MINUTY.

Úprava mzdového exportu RON mzdy

 • Oprava maximální délky osobního čísla na 10 znaků a doplněno formátování dle nastavení v PowerKey.

Oprava importu přístupových funkcí z Bakalářů

 • Oprava smazaných osob v systému Bakaláři, které nebyly importovány do PowerKey a systém je zasílal do PowerKey ke smazání.

Úprava exportu VEMA  

15. Systém

Změna kontroly licence při deaktivaci osoby

 • Nově se při deaktivaci osoby či jakékoliv změně u neaktivní osoby nekontroluje rozsah licence na max. počet osob.
 • Také jde odmazat docházku či stravu pokud je překročen počet pro docházku či stravu, ale je rezerva v licenci pro přístup.

Oprava trvání uživatelského žurnálu nad 127 dní

 • Hodnota pro max. počet dní uchování záznamů v žurnálu činnosti uživatelů (OptionID=200) byla 127. Při zadání větší hodnoty Ovládací panel PowerKey nešel přihlásit.