Osobní webové rozhraní

Osobní webové rozhraní je doplňkový modul k docházkovému systému PowerKey, který umožňuje zaměstnancům nahlížet kontrolovat a případně i opravovat svoji docházku. Hlavní výhodou webového rozhraní je nezávislost na operačním systému, prohlížeči a nutnosti instalovat aplikaci pevného klienta na každý počítač. Prostředí je velmi intuitivní a do webového rozhraní lze přidat nápovědu či video tutoriály, čímž odpadá nutnost individuálního školení zaměstnanců.

Pro zvýšení zabezpečení lze místo přihlášení pomocí osobního čísla a hesla využít ověření pomocí Active Directory. Webové rozhraní lze využívat i vícejazyčně, standardně je dostupná čeština, angličtina a slovenština. Další jazyky lze doplnit.

Docházka zaměstnance

Zaměstnanec může v rámci webového rozhraní* kontrolovat a opravovat docházku, vytvářet žádanky na náhrady pro plánování či nahlížet a upravovat zakázky. V rámci docházky vidí přehledně svoje registrace, chyby a odpracované hodiny včetně příplatků či náhrad, podobně jako uživatel v pevném klientovi.

osobni web 1 

Přehled přítomnosti

Součástí webového rozhraní lze zapnout i sledování evidence přítomnosti zaměstnanců na pracovišti. Lze snadno získat přehled o počtu přítomných zaměstnanců na pracovišti či dohledat důvod nepřítomnosti a to s možností víceúrovňového filtrování.

osobni web 2 

Doplňkové moduly

Webové rozhraní lze rozšířit o webový terminál, který slouží k obsluze odloučených pracovišť nebo nahrazení hardware terminálu. Případně lze rozšířit o individuální řešení programovaná na míru. *Jednotlivé funkce jsou závislé na využívaných součástech systému PowerKey a nastavení oprávnění pro osobní přístup