Plánování docházky a správa požadavků

Moduly plánování

Moduly plánování jsou určeny pro možnost plánování stavů, které nějakým způsobem souvisejí s docházkou a pro jejich zpětné promítnutí do vlastního zpracování docházky v okamžiku, kdy plán přechází ve skutečnost. 

pict1

Plánovat lze následující položky

 • Směny
  • Individuální rozsah směn (čas začátku a konce)
  • Přesčasy (čas uznaný před std. začátkem a po std. konci směny)
 • Konta
  • Na úrovni celé směny nebo půlsměn
  • Se zadaným časovým rozsahem (ve směně i mimo směnu)
 • Pozice na směnách
  • Jen na celé směny
 • Nákladová střediska
  • Na úrovni celých směn
  • Se zadaným časovým rozsahem
  • Na úrovni celkového denního počtu hodin

pict2

Podpora při dodržování zásad zákoníku práce

Při plánování nerovnoměrně rozvržené pracovní doby Vás systém bude upozorňovat na překročení zákonem daných bezpečnostních přestávek mezi směnami v týdnu. V tomto modulu lze plánovat i pohotovost (včetně časových údajů začátku a konce viz. paragraf 96) 

pict3

Graficky přehledné prostředí

Grafické prostředí nabízí uživateli komfortní přehled plánovaných směn a nepřítomností. K jednomu dni tak lze zobrazit plánovanou směnu, plánovaný typ nepřítomnosti (dovolená, nemoc, lékař atd.) a současně zařazení zaměstnance na pracovní pozici (vedoucí směny, vrchní sestra atd.).

Modul pro schvalování požadavků

Správa požadavků je úloha sloužící ke změnám plánovaných položek, která obsahuje nástroje zvyšující produktivitu celého procesu. Počínaje souhrnnými přehledy i zpracováním požadavků, přes možnosti otevírání a změn požadavků až po automatické e-mailové zprávy o změnách stavu směrem k vedoucím i samotným pracovníkům, jejichž docházka se plánuje. Požadavky je možné zaměstnancům vkládat přímo přes webové rozhraní nebo pomocí informačního kiosku, ke kterému se zaměstnanec přihlásí identifikačním médiem (čipem, kartou, otiskem).

Emailová notifikace

Informace o požadavku zaměstnance se automaticky přeposílá vedoucímu pracovníkovi v e-mailovém hlášení.

Plánování nákladových středisek

Rozdělení nákladovosti práce na více středisek s následnou podporou rozdělení při exportu do mzdového systému.