Přehled vlastností docházkového systému PowerKey

Docházkový systém PowerKey se skládá z mnoha samostatných modulů. Ty je možné podle účelu rozdělit do těchto dvou hlavních skupin:

  • Nastavení docházky - Úlohy pro konfiguraci veškerých parametrů ovlivňujících vyhodnocení dat v docházkovém systému. Jedná se o definice typů registrací, docházkových kont, pracovních plánů a směn, kalendářů nebo tiskových sestav. S těmito úlohami běžní uživatelé nepracují nicméně velice rozsáhlá konfigurační část je jádrem celého systému. Především ta posouvá sotfware PowerKey mezi špičkové produkty.
  • Přehled docházky - Úlohy určené pro uživatele pracující s vlastní docházkou, ať už se jedná o mistry, personalisty, mzdové účetní nebo manažery. Nejedná se jen o prohlížení a základní ruční zásahy v úloze „docházkových rozpisů”, ale také o nejrůznější přehledy, bez kterých se žádný personalista ani mzdová účtárna neobjede.

Přehled vlastností docházkového systému PowerKey

Klíčové vlastnosti jednotlivých částí jsou stručné popsány v dalších článcích této sekce. Pokud budete mít zájem si kteroukoliv z popisovaných vlastností vyzkoušet, je možné si přes formulář v posledním článku objednat demoverzí programu.

Práce s docházkou
Rozdělení do oken v jedné úrovni (pohled)
Vkládání poznámek ke dnům ano
Vkládání poznámek k registracím ano, ke každé
Ukládání a zobrazení uživatelů, kteří docházku editovali ano, samostatně u registrací i kont
Zobrazení zodpovědných vedoucích pro každého pracovníka ano
Možnost hromadného vkládání registrací pro pracovníka ano, v rámci jednoho kal. měsíce
Oprava kont na denní úrovni ano, se zobrazením původního stavu
Oprava kont na měsíční úrovni ano, se zobrazením původního stavu
Zadávání převodů kont mezi měsíci pro libovolné konto
Schvalování docházky ano, dvouúrovňové
Ukládání a zobrazení uživatelů, kteří docházku schválili ano
Možnost plynulého zadání uznaného přesčasu před nebo po směně ano
Zobrazení postupu výpočtu ano, bez omezení pro všechny vyhodnocené dny
Možnost ručního zadávání kont v jiných jednotkách než jsou hodiny ano, v Kč, procentech nebo bodech
Součty za středisko v měsíčním sumáři ano
Řazení měsíčních a ročních sumářů podle osob nebo podle kont
Týdenní sumáře ano, včetně kontroly hodin ve vyrovnávacím období a součtu nařízených přesčasů
Roční sumáře ano, včetně sledování čerpání nároku
Funkce ochrany citlivých údajů ano
Zpětný přepočet ano, ve třech typech od úplného až po selektivní, který zachová všechny provedené zásahy
Možnost generování budoucích registrací při dopočtu ano, na povel uživatele i automaticky
Individuální plánování rozpisu směn ano
Individuální plánování dovolených ano, včetně sledování zůstatků
Tisk a export docházky
Nutnost zákaznických fontů ne (s výjimkou intranetového klienta)
Náhled před tiskem ano
Tisk časového rozmezí uznané pracovní doby (vč. přestávek) ano
Exporty do uživatelských šablon MS Excel ano
Podpora OpenOffice ano (není součástí std. licence)
Možnost integrování zákaznických sestav ano
Nastavení docházky
Dynamické parametry typů registrací, kont, směn a pracovních plánů ano, seznam parametrů je definován v databázi
Kopírování nastavení mezi různými typy registrací, konty, směnami nebo plány ano
Možnost deaktivace typů registrací, kont, směn nebo plánů (pro skrytí bez vymazání z databáze) ano
Víceúrovňový seznam typů registrací ano, max. 2 úrovně
Celkový počet parametrů typů registrací cca 14
Možnost různého časového posunu konkrétních typů registrací ano
Možnost vypuštění konkrétních typů registrací z tiskových sestav ano
Víceúrovňový seznam směn ano
Celkový počet parametrů směn cca 28
Počet uživatelských časových rámců pro každou směnu 5
Klouzavé směny ano, s možností limitů
Klouzavé přestávky ano, s možností limitů
Podmíněné rozpoznávání směn parametrické