Tisk a reporty docházky

Tisk docházkových dat

tisk

Tento modul slouží k tisku údajů z docházkového systému, k exportu přehledů do tabulek aplikace MS Excel, k tvorbě datových souborů pro další počítačové zpracování (např. v mzdových agendách) apod. Na rozdíl od většiny jiných modulů dokáže tento modul pracovat s množstvím nejrůznějších postupně doplňovaných a na zakázku vytvářených typů sestav.

pwk tsik

Příklad vytištěného osobního listu.

Exporty pro MS Excel

excel

Exporty do Excelu je možné jednoduše modifikovat. Je tedy už přímo na uživateli, jak nastaví vzhled tabulky. Velkou výhodou Excelu je používání maker a grafů.