Týdenní vyhodnocení docházky

Týdenní sledování docházky

tyden

Týdenní sumář se řídí zákoníkem práce - veškeré přesčasové hodiny sleduje během vyrovnávacího období. Po jejím skončení umožňuje jejich proplacení. Délka vyrovnávacího období je libovolně nastavitelná.