Zobrazení a editace docházky

Denní rozpis

den rozpis2

První z přehledů poskytuje nejdetailnější pohled na měsíční docházku jednoho pracovníka (vybraného v horním seznamu). Tento přehled je také určený k provádění všech ručních korekcí docházky na úrovni dnů, k doplňování komentářů i ke změnám příznaků kontroly a schválení.

Editace registrací nepoužívá žádná pop-up okna, to znamená že editujete přímo konkrétní údaj pomocí rozbalovacího menu nebo klávesových zkratek. 

Detailní schvalování přesčasů, které nabízí možnosti zadat čas od kterého chceme přesčas uznat nebo zadat hodnotu uznaného přesčasu. Tyto varianty se navíc vztahují jak k uznání přesčasu před začátkem směny, tak i po jejím ukončení.

Grafický přehled

Graf rozpis

Grafický přehled by měl poskytnout velice rychlou i když spíše orientační informaci o měsíční docházce jednoho pracovníka. Z těchto informací se dá jednoduše zjistit, který den byl opraven, kde vznikl přesčas, anebo ve kterém dni zaměstnanci chybí hodiny.

Měsíční sumář

mes sumar2

Měsíční sumář obsahuje součty počtu hodin a dní jednotlivých docházkových kont za celý kalendářní měsíc. Na rozdíl od předchozích přehledů obsahuje spodní tabulka údaje pro všechny pracovníky střediska současně. Přitom jsou možné dva pohledy. První je řazený podle osob, kde jsou pro každou osobu uvedena za sebou všechna konta, která byla v její docházce v daném měsíci vyhodnocena. Druhý pohled je řazený podle kont, kde jsou pro každé konto uvedeny za sebou všechny osoby, jejichž docházka toto konto v měsíčním vyhodnocení obsahovala.

Roční sumář

rok sumar2

Roční sumář obsahuje součty počtu hodin a dní jednotlivých docházkových kont za celý kalendářní rok. Tato docházková konta můžeme řadit buď podle osob nebo podle kont. V případě druhého řazení máte okamžitý přehled stavu nemocnosti, dovolené, počtu přesčasových hodin a to v celkovém ročním součtu.