Historie softwaru PowerKey

Aplikace PowerKey prošla poměrně dlouhým vývojem. První verze s označením 1.0, která zajišťovala pouze základní funkce přístupového systému, vznikla již v roce 1995, a to za pouhých šest měsíců.

Následovala verze 1.2, která již řešila problematiku evidence docházky. Tato verze se prodávala od roku 1996 a celkový počet implementací nepřesáhl 50. Nicméně již zde jsme začali sbírat první zkušenosti, které se staly základem úspěchu verzí následujících.

PowerKey 2.0

Třetí verze v pořadí s označením 2.0 se prodávala od roku 1998 až do roku 2006. Celkově jsme poskytli 1300 komplementací, což už je úctyhodný počet. K obchodnímu úspěchu tohoto produktu přispělo dobře propracované uživatelské rozhraní a především na svou dobu nebývale široké možností parametrizace. Za zmínku stojí i to, že aplikace stabilně fungovala pod několika generacemi operačního systému MS Windows, počínaje Windows 3.1 a konče Windows XP. V současné chvíli je ještě v provozu téměř 1000 instalací této verze a nejčastějším argumentem uživatelů proti inovaci je právě bezproblémová funkčnost.

PowerKey 3.0

Verze 2.0 přestala postupně vyhovovat současným potřebám. Především se jednalo o 16bitovou aplikaci nepřenosnou na nejnovější operační systémy Windows Vista a Windows 7. Také použitá databázová platforma bránila využití aplikace pro systémy s větším objemem zpracovávaných dat nebo s rozsáhlejším topologickým uspořádáním. Posledním vážným nedostatkem byla uzavřenost celého systému, do aplikace bylo velice problematické implementovat jakékoliv zakázkové moduly.

Nová verze 3.0 je z celé řady aplikací PowerKey zatím nejrozsáhlejší a nejpropracovanější. Vznikala celé tři roky a prodávat se začala v roce 2004, v tuto chvíli ji využívá již přes 700 firem. Kromě změn v architektuře (32bitová aplikace pracující systémem klient-server s SQL databázemi), bylo přepracováno i rozhraní umožňující kromě příjemnější práce především snadnou implementaci nových modulů a rozšíření. Další moduly pro PowerKey 3.0 vyvíjíme i v současné době a déle tak rozšiřujeme oblast působnosti identifikační systémů v personalistice a bezpečnosti. Součástí aplikace je například velmi propracovaný stravovací systém, docházkový systém a přístupový systém.

Budoucnost

Další nové provedení aplikace PowerKey nyní neplánujeme, protože by nemělo uživatelům co přinést. Kromě již zmíněného vývoje nových modulů se spíše snažíme stávající aplikaci doplnit o další technologie a možnosti, ať už se jedná o klienty s webovým rozhraním, mobilní klienty nebo spolupráci s inteligentními identifikačními jednotkami, samoobslužnými kiosky apod.

Jakékoliv podněty od vás, uživatelů, samozřejmě vítáme. Aplikace má sloužit Vašim potřebám a proto je pro nás jejich rozpoznání a správné vyhodnocení důležité.