Klíčové vlastnosti systému PowerKey

Klíčové vlastnosti aplikace PowerKey lze shrnout do následujících bodů:

  • Konfigurovatelnost - všechny části systému jsou navrženy tak, aby je bylo možné pomocí konfiguračních parametrů přizpůsobit co možná maximálnímu množství požadavků.
  • Modulárnost - celá aplikace je sestavena z modulů, které pracují se společnými daty ale jsou na sobě vývojově nezávislé. Lze tak rychle a snadno přidávat nové funkce v jednotlivých modulech i programovat moduly na zakázku
  • Uživatelská přívětivost - s aplikací dokáží přes její rozsah pracovat i uživatelé zvládající pouze základní počítačové dovednosti. A bez dlouhých a nákladných školení zvládnou práci i personalisté, pracovníci IT a další uživatelé využívajících systém v plné míře