Možnosti přístupového systému

Přehled průchodů

pruchody2

Záznamy událostí z jednotlivých jednotek a docházkových terminálů jsou primárními údaji jak pro přístupový systém tak pro docházkový systém. Tento modul slouží k zobrazení těchto událostí bez vlivu jakéhokoliv dalšího zpracování. Nejedná se samozřejmě jen o příchody a odchody osob, ale i o použití neidentifikovatelných médií nebo o záznamy technického charakteru, které většina jednotek zaznamenává (nezavření dveří apod.). Přehled je samozřejmě možné vyfiltrovat na základě několika různých kritérií tak, aby zobrazený výsledek podal potřebnou informaci.

Přístupové funkce

funkce

Přístupové funkce využívá program k dalšímu zjednodušení při zadávání a správě přístupových oprávnění osob a středisek k zónám. Při velkém počtu subjektů v personální databázi dochází často k zadávání opakujících se kombinací přístupových oprávnění. V takových případech je vhodné tyto kombinace připravit odděleně a osobám či střediskům je přidělovat jen ve formě odkazů. Výhoda je zřejmá, kromě vyšší přehlednosti je možné opravit nastavená přístupová oprávnění pro mnoho subjektů naráz jedinou změnou v této společné definici. A právě tu označuje výraz přístupová funkce.

On-line přehled průchodů

fesak

Další úlohou přístupového systému je on-line monitorování průchodů zaměstnanců. Jednoduchý přehled v sobě zahrnuje jak zobrazování fotografií právě procházejících pracovníků, tak sledování zavření dveří.