Přehled vlastností přístupového systému PowerKey

Software Powerkey 3.0 v sobě obsahuje i moduly pomocí kterých dokáže efektivně nastavovat přístupové oprávnění do jednotlivý jednotek sloužících k otevírání dveří. Tímto získáme jednoduchou správu nad rozdělením pracovníků na jednotlivé dveřní jednotky a následně zpětnou kontrolu nad jejich průchody.

Přehled vlastností přístupového systému PowerKey

Organizace dveřních jednotek zóny s hierarchickou strukturou
Způsob přidělování přístupových práv přímé přidělování zón s právem vstupu nebo pomocí přístupových funkcí
Přidělování přístupových práv na úrovni organizačních složek (středisek) ano
Možnost omezení práv přidělených k  nadřazenému středisku ano
Omezení práva vstupu časovými okny ano, v 15-ti minutových intervalech s rozlišením dnů týdne
Počet časových oken na jedno oprávnění neomezený
Omezení práce s jednotlivými zónami jen pro vybrané uživatele ano
Zpětný přehled událostí ano, s možností filtrace podle zdroje události nebo osoby
Tisk a export událostí ano, export do CSV souboru
Přehled událostí v reálném čase ano, na ploše ovládacího panelu, včetně fotografií osob
Sledování stavu dveří v reálném čase ano, na ploše ovládacího panelu
Evidence přítomnosti osob v jednotlivých zónách ano, pokud je sledován příchod do zóny i odchod ze zóny
Podpora biometrických jednotek ano