Objednávání přes grafický pult

Optimalizace pro ovládání přes dotykový displej

Všechny ovládací prvky jsou přizpůsobeny velikostí i funkcí pro ovládání dotykem na obrazovku.

Přihlašování výhradně přes identifikační médium

Objednávací pult identifikuje uživatele výhradně přes načtení přiděleného identifikačního média, není nutná žádná klávesnice pro zadávání jména a hesla.

Zobrazování všech důležitých informací

Objednávací pult zobrazí pro přihlášení strávníka všechny důležité informace:

  • jméno, fotografie a kategorie strávníka
  • stav objednávek po týdnech na celé dostupné nadcházející období, stav objednávek až 90 dní do minulosti a to včetně informace o vyzvednutí nebo propadnutí
  • stav účtu, příp. další individuální textovou informaci

Časové omezení objednávání

Nejpozdější termín objednání je stanovený:

  • minimálním počtem dní před výdejem s volitelným uvažováním volných dnů, svátků nebo dnů bez stravování.
  • časem v poslední den možného objednání
  • zařazením dne do definovaného vícedenního úseku (kdy lze např. do čtvrtka objednávat na celý příští týden a od pátku až na druhý následující týden)

Objednávat lze až na 90 dní dopředu, samozřejmě jen pokud je sestaven a schválen jídelníček.

Zobrazování cen platných pro aktuální kategorii

U všech nabízených jídel jsou zobrazované plná i dotované ceny platné k danému datu pro kategorii přihlášeného strávníka.

Možnost storna objednávek

Kteroukoliv z provedených objednávek může strávník před uzavírkou bez jakéhokoliv omezení stornovat.

Vícenásobné objednávky

Pokud to kategorie dovoluje, je možné objednat více kusů jednoho jídla nebo jídla z více různých nabídek na jeden výdej.

Objednávání na základě kreditu

Objednávání může být omezeno stavem účtu strávníka, za objednaná jídla se na účtu blokuje částka odpovídající dotované ceně.

Burza po uzavření objednávek

Po ukončení časového limitu na objednávání je možné povolit výměnu jídel na burze. V době trvání burzy lze objednaná jídla vracet na burzu a objednávat z burzy, vrácené jídlo se odepisuje až v okamžiku jeho využití jiným strávníkem. Na burzu mohou být dodavatelem stravy umístěná i jídla navařená navíc pro tento účel.

Prohlížení jídelníčku

Objednávací pult lze využívat i bez přihlášení strávníka k prohlížení jídelníčků.