Přehled účtů strávníků

Automatizované zpracování dat v rámci komunikačního serveru PowerKey

Výpočty dotací na základě odebrané stravy a nároku z docházky probíhá zcela automaticky na serveru.

Možnost ručního zpracování

Výpočet lze v případě potřeby provést kdykoliv ručně a to pro jednotlivého strávníka, středisko, organizační větev nebo celou firmu.

Uzavírání měsíčního účtu

Po skočení měsíce je nutné provést pro každého strávníka uzavření účtu. V rámci této operace dojde k přenosu vytvořeného záporného zůstatku zpět do docházky do konta určeného pro stržení z výplaty. Pokud kategorie nepovoluje vyrovnání z výplaty, převede se záporný zůstatek při uzavření do dalšího měsíce. Uzavření je opět možné provést pro jednotlivého strávníka, středisko, organizační větev nebo celou firmu.

Zobrazení detailních informací o jednotlivých strávních

Modul strávníků umožní zobrazení všech dostupných informací vztahujících se k jednotlivým strávníkům. Jejich výběr je možný pomocí organizační struktury společné s personální databází.

Aplikace personálních oprávnění uživatele na výběr strávníků

Na modul přehledu strávníků se vztahují stejná personální omezení jako na celý docházkový systém, pro každého uživatele lze tedy určit, ke kterým střediskům nebo strávníkům bude mít přístup.

Souhrnný stav účtu za měsíc

Pra každého strávníka vybraného střediska je zobrazován počáteční stav účtu, vklady hotovosti na účet, výběr hotovosti z účtu, čerpání prostředků z účtu na nákup stravy, blokace prostředků na objednaná jídla, nákupy v hotovosti, celkový počet stravenek a v korunách vyčíslená celková uznaná dotace.

Detailní přehled pohybů na účtu pro každého strávníka

Pro vybraného strávníka lze zobrazit jednotlivé vklady hotovosti na účet a výběry hotovosti z účtu, čerpání prostředků z účtu na úhradu jednotlivě uvedených jídel, blokace prostředků na objednání jednotlivě uvedených jídel, rozepsané hotovostní i bezhotovostní nákupy položek zboží v kantýně, denní počty stravenek a v korunách vyčíslená uznaná dotace pro každý den.

Detailní přehled stavu objednávek pro každého strávníka

Pro vybraného strávníka lze zobrazit objednaná jídla v jednotlivých nabídkách pro každý den včetně počtu a ceny blokované na účtu a aktuální stav objednaných jídel (objednáno, vráceno na burzu, vydáno, neodebráno).

Možnost ručního objednávání na základě uživatelského oprávněním

V přehledu strávníků je možné s potřebným oprávněním provádět i ruční objednávky stravy a to i v rámci rozšířeného časového limitu (pokud je zadaný).

Evidence pro vklad hotovosti nebo výběr nevyužitých prostředků

Modul přehledu strávníků umožňuje zadávat informaci o vkladu hotovosti na účet strávníka i o hotovostním výběru nevyužitého zůstatku na účtu.