Přehledy pro kuchyň

Přehledové zobrazení počtů

Pro účely kuchyně je možné průběžné zobrazení přehledu počtu objednávek, počtu vydaných a nevydaných jídel i stavu burzy, a to pro každý výdejový úsek a každou z nabídek.

Plánování jídel na burzu

Systém umožňuje zadat ke každé z nabídek vybraného dne zvolený počet jídel, která budou automaticky umístěna na burzu. Z té si mohou strávníci jídlo dodatečně objednávat i po uzavírce běžných objednávek, samozřejmě jen do vyčerpání daného množství. Počet takto zadaných rezervních jídel se pak přičítá k objednávce pro dodavatele stravy.

Možnost zadání skutečného počtu navařených jídel

Do systému lze zadat i počet skutečně navařených jídel při výdeji a průběžně sledovat zbývající počet kusů

Tisk sestav za kuchyň

Systém obsahuje množství tiskových sestav včetně možnosti náhledu a odeslání e-mailem na adresu dodavatele stravy. Jedná se např. o souhrnné počty objednaných jídel po dnech i za období, jmenné seznamy objednaných, vydaných nebo nevydaných jídel, inventurní soupis prodaného zboží apod.