Prodej doplňkového zboží

Optimalizace pro ovládání přes dotykový displej

Všechny ovládací prvky jsou přizpůsobeny velikostí i funkcí pro ovládání dotykem na obrazovku.

Přihlašování výhradně přes identifikační médium

Prodejní modul identifikuje uživatele výhradně přes načtení přiděleného identifikačního média, není nutná žádná klávesnice pro zadávání jména a hesla.

Zobrazování všech důležitých informací

Prodejní pult zobrazí pro přihlášení strávníka všechny důležité informace:

  • jméno, fotografie a kategorie strávníka
  • stav účtu, příp. další individuální textovou informaci

Nabídka zboží po skupinách

Nabídka zboží je pro snazší ovládání zobrazovaná po skupinách shodně s databází jídel, pouze bez stromové struktury.

Prodej kusového zboží i zboží měřeného ve větším množství

Pro snazší zadání počtu kusů určených položek zboží je na dotykovém displeji zobrazena číselná klávesnice, připravuje se i napojení elektronické váhy pro prodej váženého zboží.

Možnost výdeje objednané stravy

Prostřednictvím prodejního pultu lze i vydávat objednanou stravu, v tomto případě i s možností úhrady za hotové.

Bezhotovostní nákup i nákup v hotovosti

V závislosti na stavu účtu a nastavení kategorie přihlášeného strávníka zobrazuje prodejní pult možnost bezhotovostní úhrady vybraného zboží nebo požadavek na platbu v hotovosti.

Propojení s pokladní zásuvkou

Pro platby hotovosti je možné prodejní modul doplnit pokladní zásuvkou ovládanou přímo z programu.