Tvorba a údržba databáze jídel

Libovolný počet skupin a možností stromové struktury skupin

Skupiny slouží pro přehlednější správu jednotlivých položek jídel a zboží. Jejich seznam přitom může mít podobnou strukturu jako např. střediska v personální správě.

Samostatné i společné skupiny pro jednotlivé jídelny

U skupin na první úrovni struktury je možné zvolit, pro které z jídelen budou dostupné. Můžou tedy být společné nebo zcela oddělené. Podřízené skupiny ve struktuře už nastavení přebírají.

Skupiny jídel pro sestavování jídelníčků nebo zboží pro prodej v kantýně

U každé skupiny lze zvolit, zda obsahuje jídla pro sestavování jídelníčků nebo zboží pro prodej v kantýně. Možná je i kombinace obojího.

Povinné nebo volitelné zadávání cen k položkám

V rámci skupiny lze zvolit, zda musí obsluha u zadávaných položek definovat cenu. Což usnadňuje zadávání jídel pro tvorbu jídelníčků, pokud je cena stanovená nastavením jídelníčku a nevypočítává se z použitých jídel.

Zadávání datumové platnosti cen a udržování historie při změnách

Při zadávání cen u jednotlivých položek je vždy vyžadováno datum počátku platnosti, při změnách se ukládá i historie.

Možnost zadání odlišných cen pro jednotlivé kategorie

U každé položky je možné zadat odlišné ceny pro jednotlivé kategorie. U kategorií bez zadané ceny se použije cena společná.

Možnost přímého zadání velkosti dotace k jednotlivým položkám

U každé položky používané pro sestavování jídelníčku je možné zadat individuální výši dotace, opět i samostatně pro jednotlivé kategorie.

Možnost úplného zákazu dotace u jednotlivých položek

U každé položky používané pro přímý prodej v kantýně lze zakázat jakoukoliv dotaci (cigarety apod.)

Nástroje pro usnadnění prodeje

Možnost označení vážených položek nebo položek prodávaných ve větším počtu kusů pro snazší prodej v kantýně.