Společnost Advent spol. s r.o., se sídlem Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČ 62582747 zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 33467 zpracovává v případě odeslání formuláře ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení (název společnosti)
  • e-mailovou adresu
  • telefon

Jméno, příjmení, název společnosti, e-mailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce, za účelem odpovědi na vámi vznesený dotaz nebo za účelem registrace na pořádaný seminář. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností Advent spol. s r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy nebo po dobu pořádání semináře, nejdéle však 1 rok od vyplnění a odeslání formuláře, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – společnost výmaz provede, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy společnosti
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se na nás prosím neváhejte obrátit

Úplné znění informací společnosti ohledně ochrany osobních údajů