Mobilní terminál je určen k možnosti zadávání docházkových registrací z prostředí mobilní telefonu. Jeho využití je pak vhodné pro terénní pracovníky, kteří se často pohybují mimo sídlo společnosti a nemají tak přístup k pevně instalovanému docházkovému terminálu.

Zaměstnanci si přes mobilní zařízení (telefon, tablet) mohou evidovat například začátek a konec pracovní doby, výkon práce u zákazníka a návrat zpět do sídla společnosti. Ke každému záznamu je možné uložit GPS souřadnice, čímž je umožněna kontrola místa, kde byl záznam pořízen. Vedení společnosti takto získá informaci, zda je nebo byl zaměstnanec u zákazníka, a zda tam byl v dohodnutý čas.

  • Zadání libovolných docházkových registrací (příchod, odchod, služební cesta, přestávka a další typy přerušení).
  • Uložení GPS souřadnice ke každé registraci a možnost jejího ověření z prostředí webových map (např. maps.google.cz).
  • Zabezpečené připojení přes webové služby.
  • Mobilní platformy ANDROID, IOS.
  • Uživatelská definice přístupových oprávnění do mobilního terminálu.
  • Možnost exportovat hodnoty GPS souřadnic do Excelu – výpočet vzdálenosti od sídla firmy.
  • Může fungovat samostatně či současně s jiným docházkovým hardware ve firmě.
  • Možnost uživatelského přepnutí barevného schématu (tmavé/světlé schéma).