Modul personálních zpráv je určen k výměně krátkých zpráv mezi vybranými odděleními a zaměstnanci. V případě docházkových terminálů jednosměrně, při využití kiosku oběma směry. Cílem modulu je usnadnit a zrychlit vzájemnou komunikaci mezi zaměstnanci a řízením firmy a to především ve výrobních společnostech, kde ne všichni zaměstnanci mají trvalý přístup k elektronické poště (kterou personální zprávy rozhodně nemají nahrazovat).

Na jedné straně komunikace je v novém modulu oddělení (nejčastěji se asi bude jednat o Personální oddělení, mzdovou účtárnu, úseky zajišťující školení, vzdělání nebo stravování pracovníků, apod.) nebo konkrétní uživatel aplikace (např. mistr), na druhé straně vybraný zaměstnanec příp. i celý tým, směna, divize apod.

Každé oddělení přitom má seznam uživatelů, pověřených za něj komunikaci řídit. Uživatel (ať už jednající za sebe nebo za oddělení) má k dispozici přehled všech odeslaných zpráv, informaci o tom, zda byla zpráva příjemcem přečtena, i případné odpovědi odeslané z kiosku.

Systém je připraven i na možnost automatického generování zpráv zaměstnancům z některých modulů aplikace, např. upozornění na blížící se termín školení, na schválení či zamítnutí dovolené apod. Zaměstnanec na straně příjemce je na nové zprávy upozorněn při prvním přihlášení na kterémkoliv docházkovém terminálu z řady WinPad nebo kterémkoliv informačním kiosku a text zpráv si tak může okamžitě přečíst (v případě potřeby lze tuto funkci samozřejmě omezit jen na konkrétní terminály).

Při využití kiosku může zaměstnanec ihned odpovědět příp. i napsat zcela novou zprávu adresovanou buď zvolenému oddělení, nebo uživateli, který v systému představuje jeho nadřízeného. U zpráv se zadává i platnost a již neaktuální zprávy se nedoručují. Nemůže tak nastat situace, kdy by byl zaměstnanec zatěžován zbytečnými informacemi. Práce se systémem je navržena tak, aby byla pro všechny maximálně jednoduchá a aby se opravdu jednalo o zprávy rychlé po všech stránkách.