Grafické prostředí nabízí uživateli komfortní přehled plánovaných směn a nepřítomností. K jednomu dni tak lze zobrazit plánovanou směnu, plánovaný typ nepřítomnosti (dovolená, nemoc, lékař atd.) a současně zařazení zaměstnance na pracovní pozici (vedoucí směny, vrchní sestra atd.).

Modul plánování umožňuje rozložení směn s určením časů začátku a konce směny, definování přesčasů před a po směně, plánování nepřítomností ať krátkodobých nebo celodenních s ohledem na části směny, učení pracovních pozic pro celou směnu nebo například stanovení pohotovosti.

Nedílnou součástí modulu je kontrola pravidel vyplývajících pro plánování směn ze zákoníku práce, ale i prevence porušování nastavených interních předpisů. V rámci funkce správy požadavků (workflow) umožňuje modul plánování schvalování plánu každého pracovníka na úrovni kalendářního měsíce.

Klíčové vlastnosti produktu

Vyšší produktivita

Možnost automatického předvyplňování plánů směn podle pracovního plánu.

Snazší komunikace

Efektivní proces komunikace mezi personálním oddělením, mistry a zaměstnanci.

Prevence chybovosti

Dohled a upozornění na kolize při plánování personálních kapacit na směně.

Kontrola legislativy

Kontrola pravidel vyplývající ze zákoníku práce a interních směrnic společnosti.

Co o nás říkají naši klienti

Díky svému osobnímu přístupu, hlubokým znalostem legislativy a potřebou detailně porozumět našim potřebám, je tým společnosti Advent schopen navrhnout a realizovat i taková specifika, jako Konto pracovní doby.
Není mnoho společností, které jsou ochotny stavět řešení přímo na potřebách klienta!

Jaroslava Šedinová

Lear Corporation Czech Republic, s.r.o.

Ještě se rozhodujete? Mrkněte na naše další úspěšné spolupráce

Mrknout na reference

Proč si vybrat systémy od Adventu?

Již více než 25 let nasloucháme klientům a zdokonalujeme naše systémy.

Dlouhodobé zkušenosti

Opíráme se o více než 25 let zkušeností s vývojem docházkových systémů.

Stabilita společnosti

Jsme etablovaná a finančně stabilní společnost.

Profesionální podpora

Nejste na to sami. Kdykoliv se můžete obrátit na náš podpůrný tým specialistů.

Individuální přístup

Díky variabilitě systému PowerKey přistupujeme k zákazníkům individuálně.

Pojďme na to společně

Rádi byste využili naše řešení? Kontaktujte nás a my se vám ozveme.

Spojit se s námi

Zpět na rozšiřující moduly