Docházkový systém PowerKey

Docházkový systém PowerKeyPod pojmem docházkové systémy si v současné době již nelze představit pouze jednoduchá zařízení na záznam příchodů a odchodů jednotlivých pracovníků do zaměstnání, tedy klasický přístupový systém. Od plnohodnotného systému k evidenci docházky se v dnešní době očekávají mnohem pokročilejší vlastnosti, které firmám ulehčí práci a uspoří čas a peníze.

Evidence pracovní doby nespočívá v pouhém mechanickém vyhodnocení získaných informací váže se na ni množství předpisů a směrnic určovaných především zákoníkem práce a dalšími právními ustanoveními. Dodržování všech těchto předpisů je povinností každého zaměstnavatele a docházkový systém PowerKey pro to představuje ideálního pomocníka.

K čemu slouží docházkové systémy?

Systém kontroly vstupu slouží k sledování a následnému vyhodnocování docházky zaměstnanců. Díky propojení na více než 75 mzdových systémů, spoří čas i náklady spojené se zpracováním mezd. Rozsáhlá variabilita nastavení docházkových parametrů programu PowerKey 3.0 vyhoví i nejnáročnějším požadavkům.

Mezi základní vlastnosti patří:

 • Příprava podkladů pro výpočet mezd, za pomocí zařízení zvaného docházkový terminál, který v dnešní době nahrazuje zastaralý docházkový list.
 • Získání komfortního přehledu o jednotlivých docházkových hodinách konkrétních zaměstnanců.
 • Poskytnutí přehledů evidence docházky v nejrůznějších formách. Ve složitějších případech je možné rychlé doplnění programu o potřebné reporty, které budou vytvořené přímo na míru konkrétního uživatele.
 • Využití modulu Správa akcí, který umožňuje evidenci pravidelně se opakujících akcí, jako jsou zdravotní prohlídky, školení zaměstnanců, aj.

Jak evidence docházky funguje?

 1. Zaměstnanec se při příchodu do zaměstnání identifikuje u docházkového terminálu nebo samoobslužného kiosku pomocí své bezkontaktní karty.
 2. Tato identifikace vstupu je následně zaevidována v databázi systému kontroly vstupu.
 3. Docházkový systém všechny takto stažené záznamy zpracuje, vyhodnotí a poskytne nejrůznější přehledné sestavy a druhy výkazů.

Proč si pořídit právě docházkový systém PowerKey?

Docházkové systémy jsou v dnešní době různorodé. Pokud uvažujete o pořízení nového nebo výměně stávajícího systému kontroly vstupu zaměstnanců, nezapomeňte vzít při výběru ohled na všechny výše uvedené vlastnosti. Jen tak bude mít investice opravdu význam a především návratnost.

Systém PowerKey:

 • Šetří čas - systém kontroly vstupu je plně automatizovaný, docházkové hodiny evidují jednotlivé přístupy a následně je vyhodnocují.
 • Šetří peníze - získáte přesnou představu o tom, zda Vám v rámci docházkové agendy neutíkají peníze, čímž snížíte firemní náklady.
 • Poskytuje přehled o zaměstnancích - jednoduchým způsobem získáte přehled o evidenci pracovní doby zaměstnanců a přehled o jejich aktuální (ne)přítomnosti na pracovišti.
 • Poskytuje podklady pro mzdy - díky docházkovému systému PowerKey získáte kompletní podklady pro výpočet mezd jednotlivých zaměstnanců.

Ovládací panel PowerKey
náhled pracovního prostředí docházkového systému PowerKey


Mám zájem o více informací k produktu

V případě Vašeho zájmu o další informace k našem produktu nás kontaktujte prostřednictvím níže uvedeného formuláře.


Informace o ochraně osobních údajů