Možnosti nastavení docházky

Nastavení docházkových kont

Powerkey 3.0 se vyznačuje rozsáhlou škálou možností nastavení docházkových dat. Docházková konta - pomocí více jak 90ti parametrů není problém nastavit jakoukoliv mzdovou položku. Velkou výhodou u nastavení docházkových kont je i možnost zadání vzorce pro výpočet požadované hodnoty.

Docházková konta slouží ke shromažďování sumárních výsledků docházky za určité období. Tímto obdobím je minimálně jeden kalendářní den, dále pak kalendářní měsíc a maximálně jeden kalendářní rok. Výsledky se počítají převážně v hodinách a minutách, ale lze pracovat i s jinými jednotkami, konkrétně s korunami, body a procenty.

Parametry Docházkových kont

konta

Nastavení pracovních plánů

Pracovní plány slouží ke spojení všech vytvořených typů registrací, směn a kont do kompaktního celku. V praxi by se dal plán v programu přirovnat komplexnímu předpisu pracovní doby a odměňování. Tomu odpovídá i skutečnost, že právě pracovní plán je tím prvkem parametrizace, který se přiděluje konkrétním pracovníkům. V plánech se především určuje, jaké směny ve kterých dnech přicházejí v úvahu, ať už pro automatický výběr programem nebo přu ruční volbě uživatele. V rozpisech směn hrají důležitou roli i kalendáře výjimek (svátků). Dále je nutné stanovit, která konta se budou pro daný plán vyhodnocovat a podle jakých variant. Pro toto vyhodnocování musí být samozřejmě zadaná také vazba mezi typy registrací a základními konty, tedy to, do jakých kont se mají započítávat hodiny mezi různými páry registrací. K tomu všemu každý plán obsahuje další doplňující parametry, které není možné získat z výše zmíněných stavebních prvků.

Pracovní plány je možné definovat jako prostý seznam. Je ale výhodnější využít schopnost programu uspořádat jednotlivé definice do stromové struktury a předávat nastavení od nadřazených složek k podřízeným. Důvodem je to, že jednotlivé pracovní doby se často liší jen v detailech a je mnohem snazší a přehlednější změnit kterýkoliv z jejich společných parametrů na jediném místě (tedy u nadřazené složky). Touto nadřazenou složkou může být buď plán, který lze zároveň používat, nebo tzv. pořadač, který slouží jen pro uložení nastavení, ale nepředstavuje skutečnou pracovní dobu.

plany2