Plné webové rozhraní

Plné webové rozhraní je doplňkový modul k docházkovému systému PowerKey, který umožňuje vedoucím pracovníkům nahlížet, kontrolovat, opravovat a schvalovat docházku svých podřízených. Dále lze pracovat s plánováním docházky, a to přímo zadáváním nepřítomnosti či schvalování požadavků zaměstnanců přes elektronickou poštu, kde nepřítomnosti lze propojit i s kalendářem v Microsoft Outlook*. Součástí plného webového rozhraní je automaticky osobní webové rozhraní pro každého zaměstnance.

Hlavní výhodou webového rozhraní je nezávislost na operačním systému, prohlížeči a nutnosti instalovat aplikaci pevného klienta na každý počítač. Prostředí je velmi intuitivní a do webového rozhraní lze přidat nápovědu či video tutoriály, čímž odpadá nutnost individuálního školení nových vedoucích.

Pro zvýšení zabezpečení lze místo přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla využít ověření pomocí Active Directory. Webové rozhraní lze využívat i vícejazyčně, standardně je dostupná čeština, angličtina a slovenština. Další jazyky lze doplnit.

Docházka na webu

V rámci práce s docházkou lze ve webovém rozhraní zobrazit přehled zaměstnanců a zpracovávat jejich docházku na denní, týdenní či měsíční úrovni. Umožňuje pracovat s bankou přesčasových hodin, plánováním nebo ročními nároky docházky. K usnadnění práce lze využívat víceúrovňové filtrování dle jednotlivých sloupců.

 plny web 1 

Plánování a Workflow

V části Přehled požadavků lze velmi snadno zpracovávat či kontrolovat požadavky zaměstnanců v nepřítomnosti a následně je v Měsíčním či Ročním plánu kontrolovat. Rozhraní automaticky kontroluje kolize a nároky. I zde funguje víceúrovňové filtrování. 

 plny web 2

plny web 3 

Tisk osobních listů

Webové rozhraní umožňuje přímo tisknout osobní listy zaměstnanců a to skrze prohlížeč, sestava je plnohodnotně srovnatelná s výstupem z pevného klienta.

Doplňkové moduly

Webové rozhraní lze rozšířit o webový terminál, který slouží k obsluze odloučených pracovišť nebo nahrazení hardware terminálu. Případně lze rozšířit o individuální řešení programovaná na míru.* Jednotlivé funkce jsou závislé na využívaných součástech systému PowerKey