Rozdělení strávníků do kategorií

Libovolný počet kategorií s kompletním předpisem pro účtování stravy

Kategorie strávníka je kompletní seznam pravidel chování systému a postupů výpočtů, které mají vztah ke konkrétní osobě.

Přiřazování kategorie v personální správě

Kategorie se ke strávníkovi přiřazuje ve standardním modulu personální správy v rámci definování pracovního poměru, tzn. včetně možnosti omezení od-do a uchování historie změn.

Kreditní nebo debetní systém nákupu

Pro objednávání stravy i nákup zboží v kantýně lze v kategorii nezávisle na sobě zvolit možnost nákupu na dluh nebo čerpáním z předem vloženého kreditu.

Volba maximálního debetu i denního limitu nákupu

U debetního systému nákupu lze pro kategorii zvolit maximální výši záporného zůstatku na účtu. Je možné zadat i informativní denní limit, při jehož přečerpání je informována obsluha prodejního místa.

Omezení maximálního počtu objednávek na den

Systém umožňuje pro jeden výdej objednat libovolný počet jídel, v rámci kategorie ale leze toto množství libovolně omezit.

Volba způsobu tvorby nároku na dotaci

Nárok na dotaci systém přebírá z výpočtu docházky, který pro každý den generuje podle počtu odpracovaných hodin tzv. stravenku (příp. i více na den). Ta pak podle nastavení kategorie strávníka opravňuje k čerpání dotace buď jen pro den, kdy vznikla, nebo pro kterýkoliv den v daném měsíci.

Volba způsobu počítání dotace

V rámci kategorie lze vybrat jeden z několika možných způsobů výpočtu dotací. Ty se dají počítat buď fixní částkou stejnou pro všechna jídla, fixní částkou různou pro různá jídla nebo procentuální sazbou z ceny jídla. V posledním případě se dá stanovit i maximální výše dotace. Při dotacích zboží z kantýny lze využít jen procentuální sazbu s omezením maxima.

Ukládání historie nastavení pro výpočet dotací

Parametry kategorie, které mají přímý vztah na výši dotace, se ukládají včetně historie změn.